Author: Per Bergfors

TalentIndkator in the press

How to boost your education with a focus on your talents. What is most efficient for you? How are the talent focus of benefit for the commercial as well as the private space.

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/karriere/ECE7059397/styrk-dig-selv-med-efteruddannelse/

If you want to read the full section you can sign up for a one month free access at Jyllands Posten.

Parts of the article:

Efteruddannelse er et bredt felt og dækker over mange områder. Det kan være at lære, hvordan en ny maskine fungerer, men det kan også være at lære, hvordan vi samarbejder og øver indflydelse på andre. Netop det sidstnævnte har de fokus på i kurset ”Talentudvikling”, som konsulentfirmaet Corporate Insights Europe/Biz Consulting arrangerer i samarbejde med Niels Brock, hvor de arbejder med ”best practice” inden for ledelse og organisation.

»Vi arbejder med, at deltagerne skal blive bevidste om, hvilke talenter de har, samt hvordan de tænker, og hvordan de angriber et problem. Er du for eksempel egenreflekterende, altså tænker tilbage på, hvad du tidligere har haft erfaring med, eller er du opsøgende og søger information fra andre?« forklarer Per Bergfors, der er partner i Corporate Insights Europe. Det handler samtidig om at blive bevidst om sine svagheder og styrker – noget som efter hans erfaring ikke er særlig udbredt blandt kursisterne.

»De fleste deltagere har meget svært ved at formulere, hvad de er gode til. Oftest fortæller deltagerne, hvilke kompetencer de har med fra deres uddannelse, og det er ikke dét, der er en persons styrke. Det, vi er på jagt efter, er mere måden, den enkelte tænker på. Det, der gør, at den enkelte har let ved at agere, forstå og beslutte sig. Det er den måde, den enkelte skaber værdi,« siger Per Bergfors.

Han pointerer yderligere, at når deltagerne skal sætte en finger på deres svagheder, er det en helt anden sag.