Vi vil bidrage til en verden, hvor flere får mulighed for at udleve deres fulde potentiale

TalentInsights er en management konsulentvirksomhed skabt af Per Bergfors og Ric Jakobsen. Vores speciale er at hjælpe virksomheder udvikle deres talenter med fokus på ledelse, management og et potentiale baseret tankesæt.

per bergfors

Per Bergfors

Partner

Per Bergfors har arbejdet med talentudvikling, talent pool og træning som virksomhedskonsulent gennem 15 år. Per har 20 års erfaring indenfor management, salg og marketing i virksomheder. Arbejder derudover som Assistant Professor på CBS, og har derfor solid erfaring som underviser og kommunikator.

Mine stærkeste talenter:

 • Analytisk
 • Udviklende
 • Researchende
 • Lærende
 • Kommunikerende
 • Selvsikker
 • Værdifast
 • Ansvarlig
 • Koordinerende
personligudvikling
Ric Jakobsen

Ric Jakobsen

Partner

De sidste 15 år har Ric Jakobsen arbejdet med talent- og kompetenceudvikling som proceskonsulent for danske og udenlandske virksomheder. Som træner og underviser tilpasser Ric Jakobsen forløbet til den enkelte modtager.

Mine stærkeste talenter:

 • Forbedrende
 • Retfærdig
 • Holistisk
 • Inddragende
 • Værdifast
 • Optimistisk
 • Indlevende
 • Idérig
 • Vurderende

Vores historie

I 2003 skabte vi, Per Bergfors og Ric Jakobsen, virksomheden BIZ Consulting ApS. Som entreprenante virksomhedskonsulenter med fokus på salg og marketing,  fik vi hurtigt en organisations konsulent og en datalog ombord, og det blev første spadestik til udviklingen af TalentIndikator©.

Vi lancerede den første version af TalentIndikator© i 2004. Derefter gik vi straks igang med at bruge og videreudvikle platformen sammen med større virksomheder DONG (nu Ørsted), Microsoft og andre.

Med afsæt i talenter udviklede vi  produkter som EffektivEngagement©, Den Coachende Sælger, Team Dimension, Viden dimension, Consultancy Performance Assessment og en række andre virksomheds specifikke ydelser.

I 2013 blev virksomheden  konsolideret omkring de nuværende ejere og navnet TalentInsights. Vores strategi er nu fokuseret udelukkende omkring afdækning af talenter samt opbygning af et netværk af autoriserede partnere der bruger assessment platformen i deres respektive forretninger.

Vi udvikler løbende vores test værktøj TalentIndikator©, som på nuværende tidspunkt er 4. generation.

Vores ekspertise og interesse for at udvikle menneskers talent er opbygget gennem en bred erfaring fra dansk og international erhvervsliv, kultur og sport. 

Derfor er vores fokus, dit talent.

Samarbejdspartnere

Talenter
Talenter
organisationsudvikling
Talenter
Talenter
talent
talent
organisationsudvikling
Talenter
talent

Vores værdier

Vi har bidrager til en verden, hvor flere får mulighed for, at udleve sit fulde potentiale.

Via vores direkte konsulentarbejde og gennem vores mange certificerede brugere, skaber vi selvindsigt og udvikling og derigennem bedre betingelser for øget rummelighed, forståelse, samarbejde og fællesskab.

Det bedste for os er, at opleve den transformation og intuitive glæde der opstår, når det enkelte individ tager sine talenter til sig, forstår dem og accepterer dem. TalentIndikator© bliver værktøjet, der let og hurtig gør det muligt at frigøre potentiale, energi og glæde – og dermed de bedste betingelser for at kunne præstere på højeste plan.

På denne måde bidrager talentudvikling til optimal performance og øget produktivitet – til gavn for både den enkelte person, virksomheden og samfundet som helhed.

TalentIndikator© giver os mulighed for at skabe en unik platform for personlig og faglig udvikling, som tager afsæt i en styrkebaseret tilgang – og vi oplever gang på gang den enorme kraft, der ligger i den positive og anerkendende tilgang, som vi er tilhængere af.

Det giver os værdi at:

 • Give selvindsigt, selverkendelse og dermed øget selvværd og personlig power
 • Videregive et værktøj, som gør, at du som person kan flytte dig selv
 • At give mennesker mulighed for at udleve og være den, de naturligt er
 • At sætte din og dine medarbejderes faglighed og potentiale i spil på bedste vis
 • Give nøglen til at kunne skabe et arbejdsliv med mening og formål
 • Beslutningsgrundlag til hvordan du bedst bruger din tid – og dermed dit liv
 • Skabe accept af, at alle er unikke og værdien af, at vi komplementere hinanden
 • Skabe en større rummelighed og et større fællesskab mennesker imellem
 • At bidrage til at vi med større bevidsthed kan opnå mere sammen – end hver for sig

Det er drivkraften i vores arbejde – hvor vi hellere end gerne hjælper dig og dine medarbejdere til at finde sin.

TalentIndikator©

TalentCloud er vores assessment platform, hvorfra TalentIndikator© testen bliver udført. Læs alt om troværdigheden og validiteten af vores test værktøj TalentIndikator©. 

Per Bergfors