Find mening i dit job

Guide: Hvordan finder jeg mening i mit job?

Vi tror at din glæde og trivsel i dit arbejde bliver større når det du bruger din arbejdstid på giver mening for dig. Det er ikke arbejde for arbejdets skyld, men der skabes reelle værdier som er vigtigere end blot det jeg laver. 

del


Hvordan finder jeg mere mening i mit job?

Læsetid 8 min.

Er din karriere gået i stå? Får de andre alle de spændende jobs? Har du som tro og loyal medarbejder accepteret alt forlænge at andres behov har styret din karriere? Vil du gerne tage initiativet tilbage og rykke fra bagsædet til førersædet? Så hop ombord og bliv inspireret.

Blandt dem der forventer at skifte job i 2021 angiver:

  • 37% dårlig ledelse som årsag
  • 34% større mulighed for udvikling
  • 29% at de vil have højre løn
  • 20% søger en klarere mening med jobbet.

(Epinion januar 2021).

Vi har en relativ høj mobilitet på arbejdsmarkedet – 16% skifter job hvert år, vores gennemsnits anciennitet er 7 år. Med 2,9 mio. beskæftigede (DST 2021) betyder det at 464.000 skifter job i løbet af et år. Danskerne er glade for deres job som aldrig før, 70% mener i høj eller meget høj grad, at deres arbejdsopgaver er meningsfulde og interessante (Epinion, januar 2021).

Dem der skifter job giver udtryk for at de trives bedre (32%), de har fået større indflydelse på arbejdsdagen (31%) , de har fået arbejdsopgaver der passer bedre (28%) eller de oplever at blive mere anerkendt (26%). Hos TalentInsights kan vi nikke genkende til tallene. Mange søger væk fra mangelfuld ledelse, og søger jobs der indeholder større selvbestemmelse, fleksibilitet og udviklingsmuligheder. (Epinion januar 2021).

Hvordan får jeg mere arbejdsglæde?

Utilfredshed med nærmeste leder og manglende udviklingsmuligheder er noget vi ser hos mange at vore kunder når vi møder dem første gang. Det omtales som manglende arbejdsglæde, lav trivsel, eller konkret i form af oplevet stress og man føler sig overset.

Ovenstående er ofte tegn på, at medarbejderen længe har overhørt eget ønske om bedre trivsel. Men desværre sidder han/hun fast og ved ikke hvad de skal gøre. Det er til tider umuligt at se karrieren og udviklingen med nye perspektiver, og derved rykke sig. 

Det resultere i at vi tvivler. Vi tvivler på vores talenter, vores kompetencer og de beslutninger vi tidligere har taget. Vi mister vores faglige selvtillid og troen på os selv. Det er et rigtigt svært sted at være. Derfor kan det være godt at starte med at se efter dine talenter og genfinde arbejdsglæden.

Når du kender dine talenter er det lettere at finde sammenhængen mellem det du er god til og der hvor du føler at du kan være mest dig selv. Nogle talenter er ”støjende”, mens andre er ”tavse”, og det kan være rart at få bekræftet, at det er bedre at give efter for egne talenter, end forsøge at holde en facade. Talenter der bruges udvikles og bliver til personlige styrker.

I 2018 startede Charlotte på en uddanndelse efter en lang karriere i salg. Hun havde i mange år ikke oplevet arbejdsglæde og følte sig mere og mere demotiveret. Så da chancen bød sig  for at skabe en ny tilværelse gennem en markedsføring uddannelse hoppede hun på. Det var også gennem uddannelsen på CPH Business at Charlotte for første gang blev introduceret for sine talenter.

Da jeg blev præsenteret for mine talenter fandt jeg ud af at jeg har haft de forkerte jobs. Da jeg fik mine første jobs var jeg lidt ukritisk. Som så mange andre fulgte jeg den karrierebane som naturligt foldede sig ud fra mit første job. Det gjorde at jeg kom helt skævt ind på job markedet.”

Denne historie er langt fra unik. Mange at de mennesker vi møder hos TalentInsights deler samme historie som Charlotte. Dette skyldes blandt andet, at vi alt for ofte ikke stopper op tidligt i vores karriere og stiller spørgsmålstegn ved om vi er på rette vej. Vi kommer hurtigt til at side fast i mønstre som vi tror er rigtige for os, men som ikke skaber arbejdsglæde i det lange løb.

Jeg har arbejdet 20 år med mine lavest stående talenter og derfor har jeg ikke trives i de jobs jeg har haft. Det er først nu at jeg finder ud af hvilke jobs jeg skal søge – ud fra mine talenter. Jeg tør også sige fra overfor det som ikke motivere mig, fordi jeg har en ny selvtillid i den viden jeg har om mig selv og mine talenter.”

 Charlotte Heibø Bloch

(Prøv selv en talenttest  – helt gratis)

Hvordan kan du blive opmærksom på dine egne talenter?

Hvordan kan du selv begynde at arbejde med dine talenter? Hvis du kan genkende nogle af de tegn som vi har talt om ovenfor, så er det en god ide at tage lidt tid ud af kalenderen til at mærke efter. Når vi skal finde ud af  om vi har vores talenter i spil, er der 3 tegn du skal kigge efter.

  1. Længsel efter at blive brugt

Føler du at du får lov til at bruge de kompetencer og evner du har? Er der sammenspil mellem din faglighed og dine personlige muligheder?

Dine talenter er udtryk for, hvor du har de stærkeste synapser i hjernen og de vil instinktivt gerne bruges. Derfor er der nogle aktiviteter og opgaver, som trækker mere i dig end andre. Dine talenter længes efter at komme i spil og at vise hvad de kan. Derfor vil du kunne mærke når du har dine talenter i spil, gennem arbejdsglæde og trivsel.

2. Hurtig relevant læring

Sidst du havde mulighed for at lære noget nyt fornemmede du at det var en ”leg”, eller sad du men en fornemmelse af det var spild af tid. Læring er fint, men relevant læring er endnu bedre.

Hvis du lærer nyt indenfor områder, hvor du har dine talenter i spil, tilegner du viden hurtigere end gennemsnittet. Det falder dig naturligt og nemt. Og du vil gerne lære mere. Dine talenter virker som en accelerator på din nye visdom. At noget giver mening for dig, at du kan se sammenhænge og perspektiver er ofte bevis på at dine talenter hjælper dig.

3. Tilfredshed med jobbet og sig selv

Ser du frem til at skulle på arbejde? Ser du frem til at løse de opgaver du forventes at gøre? Sætter din indre motivation begrænsninger for dit engagement?

Vores hjerne belønner os, når vi har vores talenter i spil. Det føles simpelthen bare godt at have arbejdsopgaver, hvor vi har vores talenter i spil. Det er spændende og meningsfuldt. Brug af talenterne sikrer at vi frigiver belønning i hjernen, og vi bliver motiveret til mere og opnår tilfredshed.

3 aspekter du bør være opmærksom på for at kunne skabe den mest tilfredse version af dig selv

  1. Bruge de talenter du har
  2. Bruge talenterne så du udvikles og lærer undervejs
  3. Bruge talenterne så det giver mening og tjener et formål

Kun du kan definere dine styrker og talenter?

En styrke er ikke, hvad du er god til, og en svaghed er ikke, hvad du er dårlig til. En styrke er følelsen af at kunne noget, at præstere uden at blive træt og slidt. Når en styrke arbejder føler du én flow tilstand. Du bliver så optaget af opgaven at dit fokus bliver tydeligt. Du får produceret et resultat uden at du går på kompromis med din trivsel.

En styrke er nemlig en aktivitet, der styrker dig. Det trækker i dig at udføre den, det får tiden til at flyve, mens du gør det, og det får dig til at føle dig stærk. Når vi har vores talenter i spil indenfor vores flow område, føler vi at vi kan være os selv.

Når du definerer en styrke på den måde, er du den bedste person til at sætte ord på dine talenter. Du er den, der kan mærke,  hvilke aktiviteter du længes efter for at trives.

Du er den eneste, som ved hvilke aktiviteter, der fylder dig med energi. En anden kan bedømme din præstation eller kvaliteten og mængden af ​dit arbejde – men du og du alene kan genkende følelsen af at bruge dine styrker. Hvad siger din mavefornemmelse – har du det godt? Trives du?

Status quo, er mit eget perspektiv for snævert?

Nogle gange har vi fået skabt et bestemt billede af os selv. Det resultere i at vi på arbejde er vokset fast i bestemte roller og opgaver. Men arbejdslivet er ikke statisk og derfor oplever vi hele tiden nye vinkler. Det er når vi bliver inspireret og skaber en anden erfaring, at vi er klar til at bruge vores evner på nye måder.

Måske er dette et godt tidspunkt til lidt selv-refleksion? Er du klar til at tænke nyt om dit arbejdsliv? Arbejdsmarkedet er hedt, der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, så det er måske nu du skal gøre alvor af et re-design? Vi og vores partnere arbejder med at rådgive ambitiøse mennesker til at forstå, hvem de er, så de kan genskabe meningen med arbejdslivet, styrken og arbejdsglæden.

At se mennesker rejse sig, smile og få det der glimt i øjet som viser at: jeg kan, jeg tror på mig selv og jeg ved at det skal lykkes. Det er den største glæde ved vores tilgang til personlig udvikling.

Det handler ikke om at definere sig selv, men acceptere at vi konstant er i udvikling. Den tryghed der opstår når vi fornemmer at vi sagtens kan følge med, vi kan navigere i bevægelse, vi kan løse nye opgaver uden formel træning. Ja, at vi har det fint med at ”hacke” os til ny viden og indsigt. Så er vi på rette vej, vi sidder ikke og venter på at andre fortæller os hvad vi skal. Vi gør det fordi det giver mening. Vi skaber vores eget job, vi løser opgaverne uden at blive stresset.

Det store spørgsmål er nu: Er du tilfreds og udlever du dit potentiale?

del


Måske er disse blogs også noget for dig?tilbage til blog oversigt