Hvad er de 34 talenter?

talenter

De 34 talenter

Talenttesten er et grundigt videnskabeligt og veldokumenteret værktøj baseret på Gallup International og Marcus Buckingham mere end 25 år forskning i talenter. De 34 talenter er udtryk for potentialer – altså områder, hvor du vil kunne udvikle dig hurtigere.

Talent er noget man fødes med og som formes efterfølgende i de unge år. Nogle Talenter bliver aktiveret og styrket. Andre talenter aktiveres ikke og svinder næsten bort. Nogle neurologer mener at man fødes med cirka 20 af de 34 talenter , men efter de første 15-25 år, så er der kun 3-10 af talenter som er aktive. Heraf vil èt eller tre talenter være meget markante. Dette er bl.a. fordi hjernen ikke har kapacitet nok til alle de 20 talenter, og derfor fjerner/nedtoner hjernen de talenter som bruges mindst. På denne måde så har de stærke talenter ”masser af kraft”.

Det gode ved talenterne er at  hjernen bliver bedre og bedre til at bruge de talenter som du allerede har nu. Det er vigtigt at forstå, at ikke alle talenter er lige synlige i det daglige, specielt hvis de ikke bruges på arbejdet. Succes skabes gennem brug af de mest markante talenter og ved at styre uden om, at bruge de mindst markante talenter.

De 4 handlemønstre

De 34 talenter opdeles i 4 handlemønstre der beskriver hvordan talenterne om sættes til ledelse, ledelse af sig selv eller andre. De 4 kategorier repræsentere hver især et tankemønster. Det er meget vigtigt at huske, at talent ikke er enkeltstående. Talenterne påvirker gensidigt hinanden. Derfor kan der godt være enkelte ting i beskrivelsen af talenter, som du ikke kan genkende. F.eks. kan det målrettede talent godt være så mål-fokuseret at det går ud over andre, men hvis personen også er relaterende eller indlevende, vil dette ofte ikke være tilfældet. Du finder en kort beskrivelse af de 34 talenter nederst på siden.

De tænkende talenter
Den måde du behandler data på og de evner du har til at behandle data på.

De stræbende talenter
De tankeprocesser der motiverer dig til handling.

De påvirkende talenter
De tankeprocesser du har for at motivere andre.

De relaterende talenter
De tankeprocesser du bruger for at skabe relation til andre.

3 Eksempler på dimensioner

Tids dimensionen 

Tidsdimensionen viser hvordan man orienterer sig i tid når man skal løse et nyt problem. Hvor søger man hen for at finde den viden man mangler – i fortidens erfaringer, i nutidens indsigt eller i fremtidens muligheder?

 Hårdhedsdimensionen 

Hårdhedsdimensionen viser balancen imellem den bløde og hårde tilgang til en problematik. Hårdhedsdimensionen viser talenterne i to modpoler, hvorvidt de opfattes som værende bløde, humane og åben eller som værende hårde, logisk og procesorienterede.

Stressdimensionen 

Stressdimensionen viser hvilken type stress dine talenter er primet til. Stressdimensionen viser hvilken type stress man lettest vil få som et resultat af den adfærd toptalenterne skaber.

Tolkning af talenterne

Dimensioner er et “sæt briller” vi lægger ned over talenterne for at tolke disse i forskellige situationer. Det er på denne måde, at vi kan sætte talenterne i spil overfor specifikke arbejds- eller karriererelaterede udviklingspunkter. Vi ser og læser talenterne med et særligt mål for øje. På samme måde som vi deler litteratur op i fag- og skøn litteratur. Forskellige kategorier gør det hurtigere og nemmere at forstå, tolke og sætte talenter i spil.  

 De forskellige billeder vi laver af dimensionerne, opstår som summen af netop de toptalenter du har, ikke det enkelte talent, men hvordan de indbyrdes påvirker hinanden. Dimensionerne er velegnede til at beskrive hvordan det enkelte talent påvirker den adfærd du udviser når du gør noget særligt. Hvordan du arbejder i teams eller hvordan du motiveres, for blot at nævne 2 eksempler på dimensioner. 

Hvad er dine talenter? Tag talent testen og bliv klogere på dine top talenter. Du kan også blive klogere på ledelse, organisationsudvikling og medarbejder trivsel via vores blog. 

De tænkende talenter

Den måde du behandler data kognitivt, samt dine evner til at behandle data.

talent og mening

Du kræver beviser, data, vil kende sandheden. Du finder mønstret i kaos ved grundighed.

Fremtidsorienteret

Du elsker at se ud i fremtiden, at se mulighederne, forbedringer og få andre med.

Holistisk

Alt har en årsag, og hænger sammen. Du er proaktiv og hjælper andre med at forstå.

talent

Iderig

Du får mange ideer. En ny tanke, som sætter alt i nyt lys. Du er kreativ, original og ægte.

Koordinerende

Du er koordinator i projekter, og opnår altid det ønskede resultat. Du er effektiv og fleksibel.

Lærende

Du elsker at lære og processen, som får dig fra lille viden til egentlig kompetence. 

talent

Researchende

Du er researchende og elsker information, samt er ekspert i at finde dem.

Retfærdig

Retfærdighed og balance er afgørende for dig. Alle skal have den samme fair chance.

Sammenhængs -søgende

Du finder den røde tråd. Før du kender historien og sammenhængen, ved du intet

talent

Strategisk

Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder den bedste fremgangsmåde. 

Filosoferende

Du kan lide at tænke, at bruge hjernen. Din grundighed gør, at du ofte når nye dybder.

talent

Vurderende

Du er forsigtig og kritisk; ser mange risikofaktorer. Dem kan du spotte og planlægge efter. 

De stræbende talenter

De tankeprocesser der motiverer dig til handling.

talent

Anerkendelses -søgende

Du vil have andres respekt, høres, være endnu bedre og anerkendes for den du er.

talent

Ansvarlig

Du føler ansvar for alt, hvad du går ind i.  Når man først har sagt A, må man også sige B.

talent

Disciplineret

Du mestrer rutiner, systemer, jagter deadlines og elsker præcision. Du mestrer detaljen. 

talent

Fix-it

Du er en problemløser. Du finder altid en løsning og det motiverer dig, hvis udfordringen er stor. 

talent

Du er ikke bange for det uforudsete – du forventer det. Forandring er spændende.

Fokuserende

Du skal kende målet og have lov til gå efter det, uden for mange forstyrrelser og forhindringer. 

Målrettet

Du er på jagt efter målene døgnet rundt, og du er udholdende og hårdtarbejdende.

talent

Startende

Tingene skal i gang, og det med det samme! Vi kan altid rette senere, det vigtige er at starte.

talent

Du har højt selvværd. Du ved at du er dygtig, du kan dine ting, og ser ting, ingen andre ser. 

talent

Værdifast

Du har faste værdier. Du er troværdig og tillidsvækkende og skal tro på det, du arbejder med. 

De påvirkende talenter

De tankeprocesser du har for at motivere andre.

talent

Du er charmerende. I din verden findes der ikke fremmede, de er blot venner, du ikke har mødt endnu.

talent

Forbedrende

Du har det godt, når du selv er bedre end bedst og når nye højder. Kaos og middelmådighed gør dig kritisk og irriteret.

talent

Konkurrerende

Du kan lide mål og at være i en konkurrerende situation. Du vil vinde, og elsker at bevise det umulige. 

 

talent

Du er optimist og positiv. Hellere tro det bedste end at frygte det værste, er dit slogan.

talent

Styrende

Du styrer, og kan lide det. Du vil have ærlighed og er altid selv ærlig. Du står frem og står ved dig selv.

talent

Udviklende

Du ser andres potentiale, deres mulighed for succes. Du kan motiveres af at se andre mennesker vokse med opgaven. 

De relaterende talenter

De tankeprocesser du bruger for at skabe relation til andre.

talent

Du kan sætte dig ind i andres verden og kan forklare deres personlighed, samt handlemåde, bedre end de selv kan.

talent

Inddragende

Jo flere, desto bedre. Du hader eksklusivitet og ønsker, at alle kan deltage. 

talent

Individorienteret

Du kan variere din ledelse, undervisning, forklaring, så den er tilpasset den enkelte. Du hjælper mennesker til at yde deres bedste.

talent

Du kan lide at forklare og beskrive for andre og du er god til det. Dit sprog er billedrigt, medrivende og spændende. 

talent

Relaterende

Du tør give af dig selv, for at opnå endnu bedre relationer. Hellere at blive gode venner end nøjes med at være bekendte.

talent

Harmoniskabende

Du finder de steder, vi kan mødes holdningsmæssigt, og går uden om de konfliktskabende. Du skaber harmoni.