Talentudvikling af organisationer, medarbejdere og ledere

Talentudvikling handler om mennesker. Mennesker som baner vejen frem for bæredygtige organisationer, med de nødvendige kompetencer og kultur for fremtidig vækst. TalentInsights bereder din organisation til fremtiden gennem talentudvikling. Gennem talentudvikling øger vi din virksomheds konkurrenceevne, samt øger organisations evne til at tiltrække de rette personer og skabe motiverende og succesfulde teams, samt bedre arbejdsmiljøer. Talentudviklings miljøer skabes gennem ledelse af talenter. 

Talentudvikling for hele organisationen

Talent skal formes, udvikles og uddannes. Udvikles medarbejderne, udvikles virksomheden. Derfor er en talentudviklings-strategi vigtig at udarbejde og opretholde. Hos TalentInsights har vi stor samarbejdserfaring med organisationer og deres ledere, om at afdække og udvikle menneskers potentiale, så de sammen står stærkere. Vores fokus er på at udvikle virksomhedens samlede talentmasse, så den er til størst mulig organisatorisk nytte og skaber et blomstrende arbejdsmiljø. Vi hjælper organisationen med at sætte de nødvendige processer, samt forsyner jer med de rette værktøjer til at løfte opgaven.

Talentudvikling af medarbejdere

De fleste ledere kender kun meget få – ofte kun 1 af deres medarbejderes talenter. Dette gør sig gældende for cirka 80% af alle ledere i dag. Herudover var mange af medarbejderne selv i tvivl om hvorvidt de overhovedet havde talenter. Sandheden er at ALLE har talenter.

Der er forskellige niveauer af talent. Der findes det rå talent (nyuddannede personer), top talentet (dem som skal gå direkte ind i din organisation og præstere fra dag et) og talent der udvikler talent (ledere, undervisere eller konsulenter).

Ved brug af TalentIndikator går vi ind på alle 3 niveauer og afdækker hvad medarbejderen har nemt ved at arbejde med, hvad de motiveres af, hvilke områder de kan udvikle sig på og matcher det med nuværende og fremtidigt tilgængelige jobroller.

Talent udvikling

Ledelsesudvikling

Ledelse forgår på gulvet sammen med dine medarbejdere. Det din person, kompetencer og dine talenter som spejler din ledelsesstil. Når du ikke kender dine egne talenter kan du tit modarbejde dem. Dette skaber stress ikke kun for dig selv – men ofte også i form af et ledelsesmiljø som ikke er bæredygtigt. TalentInsights arbejder med din personlige udvikling gennem dine talenter, så du udvikler dig som autentisk og engageret leder. Ved at udfri og styrke dine talenter, lærer du at styrke andres. Læs mere om vores lederudvikling her.

Værktøjer indenfor Talentudvikling

organisationer

Vi skaber et billede af organisationens samlede talentmasse, og illustrerer dette med talenter der supplerer, komplementerer og kombineres når der handles og tænkes. Talentdiagrammet giver overblikket på de organisatoriske niveauer i ønsker det.  Læs mere.

medarbejdere

Du har fået din TIR (TalentIndikator Rapporten) i hånden, du har forstået hvad den betyder for dig. Værktøjet – TalentTrekanten kan du bruge til at forstå dig selv og dine talenter i forskellige sammenhænge. Du vil se hvordan din fortid, nutid og fremtid spiller ind på udviklingen. Du kan få inspiration ved at læse de relevante dimensioner i TIR-rapporten. Del og vis dine talenter med dine kollegaer, så bliver i alle mere værd. Læs mere.

LEDERE 

Du har fået TIR rapporten i hånden, du har forstået hvad den betyder for dig som leder. Værktøjet – TalentTrekanten kan du bruge til at forstå dine medarbejderes talenter i forskellige konteksterTrekanten viser hvordan talenter, situation og faglighed spiller sammen. Del og vis dine talenter med dine ledelseskollegaer, så bliver i alle mere værd. Læs mere.

Vi følger de retningslinjer for brug af test i erhvervslivet. Vi behandler oplysninger fortroligt, og vi arbejder efter datatilsynets regler. Du kan læse mere omkring valideten af talentindikator her og vores personadata behandling her. 

Er du interesseret i Talentudvikling?

Ønsker du at udvikle andres eller dit eget talent? Har din organisation brug for at være mere konkurrencedygtig? Så kontakt os for en uforpligtende snak omkring vores forskellige værktøjer indenfor talentudvikling. Vi er fuldt bevidste om, at dét at styre forandringer, eller at forandre én selv, er en udfordrende opgave, men med os som partner bliver opgaven nemmere at løfte. 

Sådan!

Tak for din besked. Vi bestræber os på at besvarer din forespørgsel inden for 24-48 timer.