Sammensætning af teams

Benytter din virksomhed sig af teams og teamarbejde? Det kan godt betale sig at gå den ekstra mil for at få velfungerende teams. Medarbejdere som arbejder i teams, er nemlig mere effektive og skaber bedre resultater for virksomheden. Det er desværre ikke nemt at sammensætte velfungerende teams med en høj performance.

Hos TalentInsights arbejder vi med sammensætning af teams ud fra forståelsen af hvilke roller og opgaver det enkelte team skal kunne håndtere. Vores fremgangsmåde sikrer et bredt udvalg af viden og indsigt, som giver større effektivitet, mere innovation og bedre team tilfredshed.

medarbejdeudvikling
Talenter
talent
KILROY kundecase
Talenter
talent
Talenter

Din største ressource er dine medarbejdere

Hos TalentInsights mener vi at medarbejderne er en af de største ressourcer i virksomheden. Derfor gælder det også om at udnytte den ressource bedst muligt, ved at sikre at der er et godt samarbejde mellem medarbejderne. Dertil er det også værd at nævne at der er tid, penge og masser af energi at hente, når samarbejder fungerer optimalt i virksomhedens teams. Vi arbejder med sammensætning af teams ud fra forståelsen af hvilke roller og opgaver det enkelte team skal kunne håndtere. Teamet kan sammensættes ud fra et ønske om forskellighed eller sammenfald af roller, alt afhængig af hvilken opgave teamet står overfor.

Vores metode

Vi arbejder med 9 teamroller der er skabt af de 34 talenter, og vores erfaring viser at de fleste mennesker naturligt dækker 3 – 4 af disse roller. Det betyder at et team med 3 – 4 personer kan dække alle roller af. Når vi sammensætter teams er balancen mellem forskellighed og sammenfald afgørende.

Kundeoplevelser

personlig udvikling

Mangfoldighed er en konkurrencefordel

Skab diversitet

Fagligheden, færdigheder, evner og personlighed er nogle af de aspekter vi kigger på for at sammensætte det mest relevante teams. Teamets evne til at skabe værdi gennem dialog, faglighed, motivation og adfærd italesætter vi gennem de talenter som teamet repræsenterer.

Erfaringen fra mange projekt og teams viser at teams med større mangfoldighed leverer bedre løsninger og har højere performance. Den mangfoldige sammensætning af perspektiver giver et bredt udvalg af viden og indsigt, som over tid giver større effektivitet, mere innovation og bedre team tilfredshed. Derfor arbejder vi aktivt med de 9 teamroller og på at skabe balance så alle roller er dækket.

De værktøjer vi sætter i spil via workshops eller som konsulenter

Teamsammensætning

Vi sammensætter teams med afsæt i de enkelte deltageres talentprofiler. Vi sikrer at såvel faglighed som personlig adfærd er repræsenteret i teamet. Vi bruger vores omfattende Team rapport med tilknyttede team dimensioner som støtte og retning når vi sammensætter teams og projektgrupper.

teamudvikling

At udvikle et team betyder for os at sikre at teamet formår at løse den stillede opgave. Udvikling betyder at vi fokuserer på at forskellige dele af teamet spiller forskellige roller i teamets levetid. Inspireret af Tuckman’s model:Forming, Storming, Norming og Performing tænker udvikling i de forskellige faser. Vi arbejder aktivt med at sikre at teamet har de ressourcer der skal til – er de internt eller skal vi tilføres dem udefra?

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering er en normal del af et udviklingsforløb når flere mennesker skal samarbejde. Vi bruger diskussionsdimensionen som afsæt for at løse konflikter.

teamroller

Vi taler om roller i et team fremfor deltagere i et team da samme person typisk kan håndtere 3 – 4 roller med sine toptalenter. Vi arbejder aktivt med blindspots, udviklingspotentiale, fælles tilgang fremfor individuel tilgang og hvordan vi fremstår som et relevant team overfor omverden. Vi tænker roller som måder at løse opgaver på. Vi bruger vores berømte Team Rapport og de enkelte teamdimensioner som støtte i processen.

Vi følger de retningslinjer for brug af test i erhvervslivet. Vi behandler oplysninger fortroligt, og vi arbejder efter datatilsynets regler. Du kan læse mere omkring validiteten af talentindikator her og vores personadata behandling her. 

Book en konsultation eller workshop for dit team

Kontakt os for mere information omkring sammensætning af teams, workshops eller konsulentydelser. Udfyld formularen og vi kontakter dig indenfor 48 timer. Vi er agile i forhold til størrelse af teams samt type af projekter, så tøv endelig ikke med at beskrive dit behov i kommentar boksen. 

Sådan!

Tak for din besked. Vi bestræber os på at besvarer din forespørgsel inden for 24-48 timer.