Kundecase: Queue-it / bettina Wæde

Queue-it har en mission om at alle skal have en talentprofil - og alle skal gøre det de er naturligt gode til.

HUMAN RELATIONS HOS QUEUE-IT

Fakta om Queue-it

Queue-it har 177 ansatte, hvoraf der er 50+ forskellige nationaliteter. Der er 60% mænd og 40% kvinder i alderen fra 20-60+. TalentInsights og Queue-it har samarbejdet siden 2020. 

Rammesættende talentprofil

Hos Queue-it er TalentInsights værktøj TalentIndikator rammesættende for at lære medarbejderen at kende og forstå det hele menneske fra første arbejdsdag.

Head of HR

Bettina Wæde har arbejdet med rekruttering, HR og performance i over 25 år som freelancer i et agentur og er i dag ansat hos Queue-it som Director of People & Culture.

”Her skal du gøre det du er naturligt god til” – er kendetegnet og fundamentet for Queue-it’s HR, udtaler Bettina Wæde, Director of People & Culture.

På Queue-it’s kontor er der fokus på udvalgte farver, sociale zoner, iderum, bordtennismøderum, samt gaming og yoga-lounges. Alle disse tiltag og muligheder er skabt til arbejdspladsen, for at skabe et miljø, som bidrager til at alle ansatte kan komme på arbejde og gøre det de er naturligt gode til.

Queue-it er en dansk scale-up succes historie med et globalt perspektiv. Der er et stort behov for at vækste og vækste med medarbejdere der i processen udvikler sig og bygger medarbejder trivsel undervejs.

Bettina Wæde har et mål om at skabe en global HR-forretning, der har fokus på at implementere et talent baseret fokus i alle HR-processer. Queue-it er på en rejse med formålet om at alle skal have en talentprofil, hvilket på nuværende tidspunkt er gældende for alle i Danmark og Australien.

Som en del af rekrutteringsprocessen, bruger Queue-it TalentIndikator til at forstå alle aspekter af kandidaten. TalentIndikator resultatet spiller ikke en afgørende rolle under rekrutteringen, men bliver brugt til at vise en seriøs interesse for den enkelte potentielle medarbejder. På denne måde kan Queue-it forstå ”hvad gør dig unik og naturlig bedst” og hermed skabe et rammesætning som matcher medarbejderen fra første arbejdsdag. Baseret på talentprofilen, kombineret med en åben og ærlig dialog, skabes der fra start en forståelse af medarbejderens motivation.

Analogien, ”Vi kan alle komme til Paris, men måden vi kommer derhen, er forskellig”, er baseret på de fire arketyper og bliver flittigt brugt som reference hos Queue-it – særligt under rekrutteringsprocessen. Det giver medarbejderen en forståelse for at alle er forskellige, og at vejen til Paris er forskellig afhængig af hvilke talenter man besidder og det er helt okay.

”Her skal du gøre det du er naturligt god til”

Bettina Wæde

Director of people & culture

Introduktionen til HR og TalentIndikator

Det lå ikke i kortene at Bettina Wæde skulle arbejde med HR, men tilfældighederne gjorde at hun intuitivt blev draget mod at arbejde mere med mennesker. Egentlig er hun uddannet i regnskab, men på hendes tidligere arbejdsplads, så hendes chef en mulighed i at lade Bettina arbejde med HR relaterede opgaver. Det udviklede sig til at Bettina var med til at bygge hele HR afdelingen op, og her kunne hun mærke at hun havde fundet sin rette hylde. 

“Det der var mærkeligt for mig i denne tid var at jeg følte at jeg vidste en masse om HR, men jeg vidste ikke hvor jeg vidste det fra. …Jeg havde jo ikke en cand. merc. som mange af mine kollegaer – men jeg vidste det bare. Intuitivt.”

Da Bettina begynder at beskæftige sig med talentudvikling, kan hun med en TalentIndikator test se at hun har det individorienteret talent højt blandt hendes top talenter, og hendes intuition giver pludselig rigtig god mening. Hvilket hendes egen personlige indsigt også understreger: “Jeg ser mennesker og jeg ser gennem alle lagene. Jeg ser det lys og potentiale der er inde bagved det hele”.

Efter Bettina fik anbefalet TalentInsights, rækkede hun ud til ejerne, Per og Ric, hvorfra der med det samme var kemi. Der var en unik sparring fra start og en åbenhed hvor der kunne deles refleksioner og tanker omkring HR og talenter. 

Sparringen mellem TalentInsights og Queue-it er en vigtig faktor for hvorfor samarbejdet altid har bestået og ikke mindst løst alle opståede behov. I det tætte samarbejde har indsigten i hinandens individuelle talenter også været behjælpelig til at optimere kommunikationen. “Sparringsdelen er unik. Og så elsker jeg særligt TalentInsights etik og moral og måde at drive forretning på”

”Det kan forbedre den generelle kommunikation samt ledelses- og team delene. Vigtigst af alt, skal man bare have en forståelse af at folk er forskellige.”

Bettina Wæde

Director of people & culture

Hvordan bidrager TalentIndikator?

Der er mange aspekter og fordele i at benytte TalentIndikator ifølge Bettina Wæde. TalentIndikator bliver brugt på forskellig niveauer, led og kanter i organisationen, afhængig af behovet.

”Det kan forbedre den generelle kommunikation samt udviklingen i det daglige ledelses- og team arbejde. Vigtigst af alt, skal man bare have en forståelse af at folk er forskellige, og skabe sammenhæng på tværs af organisationen.”

Fra dag-til-dag løser talentprofiler det at der løbende vurderes om kandidaten matcher måden jobbet bliver gjort, og hermed også sikrer kvaliteten af arbejdet. Hvis medarbejderen arbejder med noget de brænder for, som understøtter deres talenter, så bidrager de naturligt også mere til virksomheden. 

Queue-it benytter også TalentIndikator test til deres studerende, som en højt prioriteret omkostning. “Det tilbyder vi som en introduktion, da vi føler det er et socialt ansvar at sende vores medarbejdere det rigtige sted hen.” TalentIndikator testen bliver taget individuelt, men bliver bearbejdet gennem gruppe sessioner hos Queue-it. Her er der mulighed for at få en generel forståelse af talenter, stille spørgsmål til ens individuelle talentprofil og få en forståelse for om den enkelte medarbejder befinder sig på den rigtige hylde. Er dette ikke tilfældet, er Queue-it behjælpelig med at offboarde medarbejdere og sende dem i den rigtige retning, på trods af at det selvfølgelig aldrig er ønsket og tage afsked med gode medarbejdere.

“Det vigtigste for os er at de bruger deres talenter og sætter fart på udviklingen af disse”

At være kulturel kompetent i et internationalt team

Queue-it har ambitioner om at være kulturel kompetent og vil gerne forstå det hele menneske.

TalentIndikator er her et vigtigt værktøj, da værktøjet fungerer på tværs af sprog og giver folk et fælles sprog at tale ud fra, – ”fordi alle mennesker har talenter”, udtaler Bettina Wæde. 

Generelt bærer Queue-it præg af at have en stor diversitet blandt deres medarbejdere, hvilket også afspejler medarbejderens forskellige sprog og uddannelsesbaggrunde. De mange nationaliteter kommer netop med hver deres kulturelle baggrunde og diverse kompetencer, hvilket bidrager til en helt særlig dynamik hos Queue-it.

Historien om talenter er derfor et centralt emne hos Queue-it og netop talenthistorien viser alle medarbejdere, at alle kan blive set og alle har noget de kan bidrage med som deres unikke jeg. 

Eksempler fra virkeligheden

Bettina Wæde har et konkret eksempel fra hendes karriere, hvor personens forståelse af egne talenter har været afgørende for konflikthåndtering og trivsel. Eksemplet omhandler den unge fodboldspiller der havde udfordringer med at finde sin plads.

Fodboldspilleren

“Jeg vil gerne være verdens bedste fodboldspiller”

En 14 årig talentfuld fodboldspiller ragede ofte uklart i de fodboldklubber han spillede for, hvilket resultere i gentagende skift af klubber. Det var svært at sætte en finger på hvad der præcis skabte de mange konflikter, og hvordan han kunne gøre det nemmere for sig selv.

Efter en indledende samtale med den unge mand, besluttede Bettina sig for at han skulle tage en TalentIndikator test. Talentprofilen viste tydeligt at talenterne, empati og individorienteret befandt sig langt nede på listen. Derimod var de strategiske, konkurrerende, selvsikre og målrettede talenter højt på listen. 

TalentIndikator testen afklarede at hans udfordring i mange tilfælde opstod i alt hvad der foregik omkring banen. Det lå fx ikke naturligt til ham at hjælpe med at tage boldene med ned på banen, eller kommunikere i den daglige træningssamenhæng. Hans top talenter gjorde ham først og fremmest determineret og skabte et enormt ambitiøst drive, hvilket i sig selv er positivt. Dog havde det en bagside kombineret med hans bund talenter, fordi han ikke fornemmede hvordan hans top talenter uhensigtsmæssigt kunne overskygge alt andet. 

Fx kunne han i nogle fodboldkampe ikke lade vær med at analysere på modstanderens hold og blande sig i trænerens strategi. Det kunne være et irritationsmoment for ham, hvis trænerens strategi var anderledes end hans egen analytiske konklusioner, og han havde ikke indsigten til at vide hvornår hans holdning var relevant og særligt hvornår den ikke var. Netop dette viser en mangel på det individorienterede talent, hvor man kan sætte sig i andres sted og fornemme hvad der socialt foregår omkring en. Dette skabte mange konflikter og havde en dysfunktionelt effekt på teamet, hvor samarbejde og kommunikation er en altafgørende faktor for holdets præstation.

TalentIndikator var her en vigtig hjælp til at give en indsigt i hvordan han fungerede og hvad der var hans udfordringer – ikke mindst med fokus på hans kvaliteter først og fremmest. Herfra opbyggede han en forståelse for bagsiden af hans top talenter og hvordan han skulle arbejde og blive dygtigere til hans bund talenter. Èn ting er at forstå dem, derefter skal de også praktiseres – og det tager tid. Men det tyder på at den unge fodboldspiller er blevet klogere på sine talenter.

I dag er han fastansat som professionel fodboldspiller i en fodboldklub gennem mange år, hvilket indikere at han har fundet balancen i hans talenter og er et mere stabilt sted som professionel fodboldspiller.

Udvikling af talenter indenfor forretning, kultur og sport er alle områder hvor TalentIndikator sætter retning og skaber relevant udvikling af det enkelte menneske og den organisation de fungerer i.