Guide: Hvad kan jeg bruge en talenttest til?

Er du i tvivl om du får det ønskede udbytte af dit potentiale, så læs med her. Den giver dig et sprog så du kan forklare andre hvad dine kompetencer bedst muligt bruges til.

Af Per Bergfors

Per har 20 års erfaring indenfor management, salg og marketing i virksomheder. Arbejder desuden som Assistant Professor på CBS, og har derfor solid erfaring som underviser og kommunikator.

del

Hvad kan en talenttest?

7 min. læsetid

Er du sikker på, at du bruger dine talenter og kompetencer på den rigtige måde? Hvis du er i tvivl, om du udnytter dit potentiale hensigtsmæssigt, så læs med her om talenttesten, der giver dig et sprog for, hvor du er mest effektiv, engageret og motiveret.  

En TalentIndikator test er en personlighedstest, der afdækker hvilke tankemønstre du har præferencer for. Vi afdækker dine neurologiske mønstre, og på basis af dem beskriver vi din forventede adfærd. Mange psykologiske test gør det omvendt, du beskriver din adfærd, så beskriver de bevæggrundene. Talentindikator testen er ipsativ i struktur, den afdækker dit potentiale ved hele tiden at give dig ligeværdige dilemmaer at skulle forholde dig til. Det betyder også at hver test er unik og viser den særlige talentprofil for netop dig. Du skal ikke måles i forhold til andre, du er dit helt eget talent.

Kend dine talenter

Mange mennesker ved ikke, hvad deres talenter er. Eller de kender måske nogle af deres talenter. Faktisk viser undersøgelser af det er mindre end 1/3 af os, som kender vores talenter.  Det betyder, at vi ikke er helt skarpe på, hvilke opgaver at vi er de bedste til at udføre.

Konsekvensen bliver at vi ofte ender med at bruge en stor del af vores tid på at udføre arbejde, som ikke motiverer os og som lige så godt kunne udføres af en anden. Det skaber ikke de bedste resultater. Hverken for vores egen trivsel eller for arbejdspladsen. En talenttest er en effektiv genvej til at komme ind til kernen af dit potentiale og vise hvordan du finder trivsel og arbejdsglæde.

I TalentInsights arbejder vi med TalentIndikator testen når vi coacher for at skabe selvindsigt, selvværd og sætte ord på hvordan du kommer i flow. Finder ind til det der giver mening og betyder noget for dig. Når vi sætter ord på dine tankemønstre gør vi det lettere at finde de områder hvor din selvværd vil blomstre mest.

Bruger du de afgørende 20 procent af dit potentiale?

Kender du dig selv godt? De fleste vil svare ja, for vi kender jo vores navn, alder, glæder og sorger. Men hvad med dit potentiale? Hvis du kender dig selv godt, har du måske adgang til 80 procent af dit potentiale og har succes med det. Det er bare de sidste 20 procent, som vil gøre hele forskellen for dig.

Det er de glemte talenter, der vil give dig dyb mening og ægte succes. Det er de 20 procent, der vil få dig til at fremstå tydeligt og det er denne del af dig, som verden gerne vil se mere af. Og det er ofte midt i livet at de sidste 20 procent begynder at presse sig på. Det er her, vi får denne følelse af tomhed og oplever at der mangler noget. Vi længes efter at være hele.

Når vi rådgiver ledere, konsulenter, coache og selvstændige, handler det derfor altid om først at blive skarp på dine talenter. Derfor starter vi altid med en talenttest. Når du kender dine talenter, så ved du, hvem du er

Hvad er en talenttest

Talenttesten er et grundigt videnskabeligt og veldokumenteret værktøj baseret på Gallup International og Marcus Buckingham mere end 25 år forskning i talenter. Talenterne er udtryk for potentialer – altså områder, hvor du vil kunne udvikle dig hurtigere.

Talenter er et udtryk for, hvordan din hjerne er sat sammen og fungerer. I hjernen findes der noget som hedder synapser. Synapsen er overgangsstedet mellem to nerveceller (neuroner), hvorigennem et neuron kommunikerer med det næste neuron. Talentet opstår der hvor du har de stærkeste synapser forbundet. Får vi opgaver hvor vi kan bruge disse områder, finder vi dem lette, sjove og spændende. Får vi opgaver, som falder uden for disse områder, bliver det hårdt arbejde, som for det meste demotiverer os.  Men evnen til at bruge dine talenter hensigtsmæssigt, udvikler sig hele livet.

Det er derfor at vi indenfor styrkebaseret coaching arbejder med at udvikle og styrke din særlige talentpakke. Vi har alle masser af talenter, spørgsmålet er bare, om vi forvalter dem hensigtsmæssigt og om vi overhovedet kender til dem.

Hvorfor er det så vigtigt at kende sine talenter?

For at skabe succes og glæde i din hverdag, vil din evne til at bruge dine talenter være vigtig. Meget forskning viser, at når vi har vores talenter i spil, oplever vi at vores arbejde er meningsfuldt samtidigt med at vi skaber de bedste resultater.

De seneste globale tilfredshedsmålinger som Gallup laver, viser at kun 17% af arbejdsstyrken går på arbejde og føler at de bruger mindst 2 af deres talenter til at løse deres arbejdsopgaver. Tallet har været faldende de sidste år og viser at mange mennesker har svært ved at finde glæde og trivsel på arbejdspladsen.

Det er den vigtigste grund til at du skal kende dine talenter. Det giver dig indsigt til at finde en meningsfyldt job.

Du kan lære dine talenter at kende igennem en talenttest.

Talenttesten fortæller dig, hvor du er stærk, motiveret og engageret. Du får en personlig beskrivelse af, hvad der kendetegner dine talenter. Din unikke kombination af talenter viser, hvor du har noget særligt at bidrage med og hvilke arbejdsopgaver du har let ved. En talenttest giver dig et sprog for, hvad du er bedst til og ikke kan lade være med at gøre.

De fleste mennesker fortæller efter en talenttest: Jeg vidste godt intuitivt, at det er her jeg er bedst – jeg havde bare ikke ordene for det.  Vi har gennemført mange talenttest hvor vi efterfølgende har hjulpet med at formulere summen af top talenterne. Som mennesker er vi jo ikke kun et talent, vi kombinerer dem i forhold hvad der giver mest mening.

I forbindelse med jobsøgning arbejdede vi med disse 2 eksempler:

En person med talenterne: relaterende, idérig, målrettet, charmerende, ansvarlig og inddragende som top 6 valgte at beskrive sig selv som

”Med mig, får man en yderst social medarbejder som sætter en dyd i at inkludere og inddrage. Jeg er god til at komme med nye muligheder og gode eller innovative ideer, da jeg tænker meget på den bedste løsning til et givent problem, men ønsker også at lære nye ting hele tiden. Personligt er jeg meget målrettet og fokuseret, jeg ved hvor jeg gerne vil hen, og tager gerne ansvar for de forskellige ting undervejs. Jeg nyder ansvar”

En person med talenterne: Fix-it, optimistisk, researchende, lærende, målrettet, analyserende som top 6 valgte at beskrive sig selv som

Det er naturligt for mig hurtigt at danne et overblik. Dette gør jeg ved at stille spørgsmål for at forstå – Dette gør jeg har lettere ved at træffe løsninger, som er baseret på et mere sikkert grundlag”.

Ønsket om at kunne beskrive sine talenter så en fremmed person hurtigt kan danne sig et overblik over hvem man er, ikke fagligt, men måden man forvalter og bruger sin faglighed på. Så vil det være meget lettere at afgøre om der er et fit mellem person og jobrolle.

En TalentIndikator med feedback af en certificeret coach giver dig…

Overblik over din særlige talentpakke – du får alle 34 talenter sorteret, prioriteret og kategoriseret på en læsevenlig og forståelig måde.

Basisforståelse omkring hvor du bruger dine talenter optimalt og i hvilke udviklingsretninger der ligger foran dig. Hvordan skaber du bedst balance mellem at bruge dine talenter, blive brugt som arbejdskraft og samtidig gøre dig mere og mere værdifuld.

Dine styrker og blindspots – Hvilke og hvordan kan du bruge din kombination af talenter til at udvikle styrker der er unikke for dig, hvordan vil du differentiere dig i forhold til andre på arbejdsmarkedet eller hvor du ellers bruger dine talenter. Blindspots, hvad har du lettest ved at overse, hvornår vil du træffe beslutninger på et for løst grundlag, hvornår bør du søge hjælp, hvilke opgaver skal du sige nej tak til. Alle aspekter der hjælper dig med at skabe trivsel og tilfredshed og mindske stress og frustration.

Forståelse for dine glemte talenter, og hvor du har udviklingspotentiale – hvilke talenter der ligger i din pakke og blot venter på at blive brugt men muligheden har ikke været der. Hvordan kan du supplere dine aktive talenter med disse nye muligheder? Hvilke situationer og sammenhænge vil de kunne hjælpe dig? Alle ønsker udvikling, her får du indsigt i hvad, hvordan og hvor meget du vil have størst nytte af. Det er udvikling af dig som ressource person i balance.

Større selvindsigt i hvordan du leder dig selv bedst – den mest værdifulde indsigt er selvindsigt. På basis af TalentIndikator rapporten kan du sætte ord på dig selv, du kan udforme en udviklingsplan hvis du ønsker det, du kan selv sætte rammerne for hvad du vil, hvad du har lyst til og hvad gerne vil udvikle dig hen imod.

Er du klar til at forstå dit potentiale på et nyt niveau?

Vi arbejder med at rådgive ambitiøse mennesker til at forstå, hvem de er, så de kan genskabe styrken og arbejdsglæden. Du er altid velkommen til at kontakte os og vores certificerede partnere og høre om, hvordan vi kan rådgive dig til at skabe en meningsfuld karriere og få succes i arbejdslivet.

del

Måske er disse blogs også noget for dig?

gratis test

Guide: Din Talentudvikling

Tillykke! Du har taget et skridt i retning af en gladere arbejdsdag, nemmere CV skrivning eller blot lidt mere viden. Hvad end der har drevet dig hertil så er vi glade for du er her. Talentudvikling er et begreb som længe har tilhørt sportsverdenen. Men det er ikke kun atleter som har talent – det har vi alle. 

Læs mere