Hvad er talenter?

Talenter - hvad er de og hvordan finder du dine talenter?

Vi er specialister i Talentudvikling og Styrkebaseret Ledelse. Siden 2004 har vi arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus på professionel og målrettet talentudvikling i en række danske og udenlandske virksomheder. Her på denne side kan du komme bagom talentarbejdet og hvorfor det er så vigtigt. 

Hvad er talenter?

Talenter er udtryk for de evner, vi som mennesker er udstyret med fra naturens side, og som kommer til udtryk i vores adfærd – den adfærd, som vi helt naturligt behersker til perfektion, og som vi gør gang på gang – vi kan simpelthen ikke lade være. Man kan sige at følge sit talent er at følge sit hjerte.

Vi arbejder med Talenter som neurologiske egenskaber. Noget som alle besidder. Det sidste gentager vi gerne: Alle har talenter! Desværre er talenterne ikke altid kendte, eller brugt eller bare brugt rigtigt.

Vores erfaring siger at mange ledere har svært ved at nævne mere end ét talenter hos deres medarbejdere. Og kender man ikke talentet, kan det være vanskeligt at aktivere det. Men det er en anden snak.

Hvorfor er talenter interessante?

Undersøgelser viser, at mennesker, som bruger deres top talenter producerer over dobbelt så meget, som dem der ikke gør. Derudover, er produktiviteten høj, uden at individet bliver stresset eller nedslidt. 

Til trods for af at vi er udstyret med talenter fra naturens side,  så er de sjældent sat i spil. Undersøgelser viser at de fleste medarbejdere kun bruger ét af deres top-talenter i deres daglige arbejde. 

De fleste mennesker har derfor et meget stort uudnyttet potentiale. Dette uudnyttede potentiale kan føre til fejlrekruttering, høj medarbejder omsætning eller manglende arbejdsglæde og motivation. Modsat, hvis talenterne er sat korrekt i spil, kan det øge arbejdsglæden, styrke virksomhedens konkurrence evne og skabe bæredygtig ledelse. 

Medarbejderne er virksomhedens – eller organisationens – vigtigste ressource. Gennem talentudviklingen bliver medarbejderen mere værd og skaber højere værdi. 

TalentIndikator©

Vi certificerer ansatte og virksomheder i talentudvikling gennem assessment platformen TalentIndikatoren©. Certificerings uddannelsen er for alle der interesserer sig for udvikling af mennesker. 

Vi har sammen med vores kunder udviklet TalentIndikatoren©, et testværktøj, der måler på 34 talenter, op præsenterer disse ved at sætte talenterne i spil i forskellige situationer. Vi har mange måder at italesætte talenterne på – nogle virksomhedsspecifikke andre tilgængelig for alle. TalentIndikator giver et meget præcist billede af den enkelte persons talenter og hvordan disse kan tilføre værdi og glæde til personen.

Gennem årene har vi gennemført mere end 16.000 tests, 7 lande og 100 vis af organisationer. Vi kan se hvilke resultater de virksomheder der arbejder operationelt med talentudvikling opnår, i forhold til dem der ikke gør. Der ligger et kæmpe potentiale for langt bedre resultater, når der i virksomhederne gøres en indsats på dette område.

Talent udvikling

De 34 talenter

Talenterne er noget man fødes med. Herefter formes talenter i de unge år, nogle bliver aktiveret og styrket, hvorimod andre ikke aktiveres og derfor næsten svinder bort. Nogle neurologer mener at man fødes med cirka 20 af de 34 talenter , men efter de første 15-25 år, så er der kun mellem 3-10 af dem tilbage. Heraf vil et eller to være meget markant. Dette er bl.a. fordi hjernen ikke har kapacitet nok til alle de 20 talenter, og derfor fjerner/nedtoner hjernen de talenter som bruges mindst, så dem der er stærke, har ”masser af kraft”.

Det gode ved talenterne er at hjernen bliver bedre og bedre til at bruge de talenter som du allerede har nu. Det er vigtigt at forstå̊, at ikke alle talenter er lige synlige i det daglige, specielt hvis de ikke bruges på arbejdet, hvilket meget ofte er tilfældet. Talenterne er udtryk for potentialer, dvs. områder hvor folk vil kunne vokse ekstremt hurtigt. Succes skabes gennem brug af de mest markante talenter og evnen til at styre uden om behovet for at skulle bruge de mindst markante talenter. Hjernen er plastisk. Det betyder at den er formbar, og derfor kan ændre sig, sammen med vores karakter. Derfor bliver hjernen kun bedre af at blive brugt. Så hvorfor ikke bruge den på talent arbejde. Se de 34 talenter her

Læs flere artikler om talentudvikling, stress håndtering, medarbejdetrivsel og meget mere på vores blog. 

gratis test

Guide: Din Talentudvikling

Tillykke! Du har taget et skridt i retning af en gladere arbejdsdag, nemmere CV skrivning eller blot lidt mere viden. Hvad end der har drevet dig hertil så er vi glade for du er her. Talentudvikling er et begreb som længe har tilhørt sportsverdenen. Men det er ikke kun atleter som har talent – det har vi alle. 

Læs her
arbejsglæde

Hænger trivsel og talent sammen?

Der er mange parametre man kan måle på når det kommer til at sikre medarbejderen trivsel og arbejdsglæde. En af disse parameter er den mentale sundhed.

Læs her