Hvem har flyttet min Ost?

Som individer er vi underlagt vores vaner og rutiner, vi forfølger dem, forfiner dem måske også, men de er så absolut med til at skabe tryghed. Hvordan kan du som coach skabe forandring – uden misforståelser?

forandring coaching

Af Per Bergfors

Per har 20 års erfaring indenfor management, salg og marketing i virksomheder. Arbejder desuden som Assistant Professor på CBS, og har derfor solid erfaring som underviser og kommunikator.

del

Forandringsledelse

Ja, tænk nu hvis det allerbedste der er sket, netop er at osten er blevet flyttet, vanen er blevet brudt, der er åbnet op for noget nyt – måske noget bedre, men én ting er sikkert, noget er i hvert fald anderledes. Som individer er vi underlagt vores vaner og rutiner, vi forfølger dem, forfiner dem måske også, men de er så absolut med til at skabe tryghed.

Hvordan kan du som coach skabe forandring – uden misforståelser? Med indblik i styrker og potentiale hos din klient får du et bedre udgangspunkt. Du kender klientens tankepræferencer og motivationsfaktorer, inden han træder ind af døren!

Med udgangspunkt i neurologien og den positive psykologi har vi udviklet et værktøj, der objektivt afdækker de styrker du, i dit arbejde som coach, skal appellere til, når du søger den indre motivation for at ændre din klients adfærd, finde nye vaner og nye metoder til at fremme pågældendes selvværd og fremadrettede engagement.

Du får dermed indsigt og klarhed på en hurtigere, bedre og mere effektiv måde. Dine egne tanker og holdninger som coach er et øjeblik sat på stand by, så dit fokus kan drejes imod din klients individuelle behov. Du kan med TalentIndikator rapporten fokusere på at bygge den forandringsplatform der skal til, og der med hjælpe din klient til selv finde frem til den ønskede forandring, selvfølgelig vejledt af dine spørgsmål og din indsigt som coach.

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af talentfulde medarbejdere står højt på de fleste lederes agenda. Derfor udspiller situationer som denne sig dagligt på de danske kontorer. Udvikling af medarbejdere er et af de stærkeste våben virksomheden har når det kommer til at holde medarbejderomsætningen nede. Men hvordan sikrer virksomheden en relevant karrierer vej for fagspecialisterne, der ikke ønsker et ledelsesmæssigt ansvar? Hvordan sikrer virksomheden, at de fagspecialister, der qua deres faglige målopfyldelse bliver knyttet til ledelsesopgaver, bevarer selvværd og organisatorisk accept i overgangen fra specialist til leder/generalist? Hvordan sikrer virksomheden, at organisationens incitament struktur understøtter specialistrollen?

For specialist medarbejderen handler udvikling om at kombinerer kald, kompetencer, talenter og evner i en højere enhed. En kompleks selvindsigts opgave. Det skal vise sig at selvindsigt spiller en vigtig rolle i fastholdelse og udvikling af specialisten. Men inden vi kommer dertil, så lad os undersøge hvem specialisten er.

Talentindikator fremskynder forandring

Alt dette sker på baggrund af Talentindikatoren, hvilket for mange gør det nemmere at åbne op og mindre skræmmende at give slip når snakken tager udgangspunkt i noget konkret, som er skabt af klienten selv.

Rapporten fungerer samtidig som dokumentation for det udgangspunkt du arbejder med, og kan indgå i det efterfølgende udviklingsarbejde for klienten og/eller den organisation denne måtte indgå i. Få flere og bedre muligheder som coach, brug TalentIndikatoren© som forandringsagent i dit fremtidige arbejde.

Send en e-mail til info@talentinsights.biz og du vil modtage et link som du kan bruge til at udfylde talentindikatoren og gøre dig bekendt med metoden, så du kan føle på egen krop, hvad vi mener med hurtigere, bedre og mere effektiv.

Du investerer ca. 30 min. i at udfylde talentindikatoren og efterfølgende vil vi give dig en tilbagemelding på 60 min. om dine kognitive styrker. Det er naturligvis helt uden forpligtigelser af nogen art. Du risikerer kun, at få en ny indsigt der kan give din coaching proces et endnu større udbytte.

“Vi er, hvad vi til stadighed gør. Excellence er derfor ikke en handling, men en vane”

del

Måske er disse blogs også noget for dig?