5 gode råd - sådan forebygger du stress

Hvilke faktorer gør at vi står imod, når bliver påvirket af livets modvind? Nogle mennesker mestre den stive kuling og andre vælter, som træer der har mistet rodfæstet. Om du er træt af at vælte, eller gerne vil forbygge – så bliv ved med at læse, for her kommer nogle gode råd til højere modstandskraft, robusthed og mental modstandskræft. 

organisationsudvikling

Af Per Bergfors

Per har 20 års erfaring indenfor management, salg og marketing i virksomheder. Arbejder desuden som Assistant Professor på CBS, og har derfor solid erfaring som talentudvikler, underviser og kommunikator.

del

Hvordan håndtere du stress?

Robusthed, modstandskraft og livsduelighed. Fænomener der kan bruges til at mestre modgang. Mental robusthed er en psykologisk færdighed, der hjælper individet til at håndtere stress, udfordringer eller svære hændelser. Når vi formår at udvise an aktiv håndtering af det ”nye” med moderate mængder af frustration, vil denne mestring af situationen føre til bedre mental robusthed.

De individuelle robusthedsfaktorer er ifølge en model udviklet af Eva Hertz, 2011, disse 5 faktorer:

  1. Tænkning og problemløsning: Tænk fleksibilitet og brug scenarie, de 7 tankefælder
  2. Positive følelser: Hvad er gået godt i dag? Vi er negativt biased, der skal 3 positive ting til at opveje en negativ.
  3. Relationer: Hvilke 2 – 3 nære relationer vil du bruge din energi på?
  4. Selvregulering: Kan du slappe af? Kan du tænke tomhed? Kan du lade dig selv op?
  5. Styrker: Gør du det du er bedst til? Kender du dine egne styrker? Kan du spotte andres talenter? Hvad er dine egne? Opøver du dine robusthed løbende ved at udfordre din hjerne

Vi kan sætte dine talenter og styrker i spil så din livsduelighed øges.

del

Måske er disse blogs også noget for dig?

gratis test

Guide: Din Talentudvikling

Tillykke! Du har taget et skridt i retning af en gladere arbejdsdag, nemmere CV skrivning eller blot lidt mere viden. Hvad end der har drevet dig hertil så er vi glade for du er her. Talentudvikling er et begreb som længe har tilhørt sportsverdenen. Men det er ikke kun atleter som har talent – det har vi alle. 

Læs mere