Talentudvikling

Din talentudviklings rejse.

Talentudvikling - Talentudvikling

Vi tror på fremgang gennem progressive faser og ved konstant at udnytte evnerne hos den enkelte, teamet og organisationen.

Vi betragter udvikling som en hårdfin balancegang mellem:

 1. på den ene side at håndtere den nuværende virkelighed og samtidig at forberede fremtidige, uventede begivenheder og
 2. på den ene side at sikre de aktuelle beslutninger og på den anden side at forberede handlingsparathed.

Udvikling handler mere om handling og læring end om undervisning og træning. Udvikling er en løbende proces, hvor værktøjer og midler til at opnå mål konstant tilpasses.

Når talenterne er identificerede, er det afgørende at drive udviklingen i den rigtige retning og i den rette rækkefølge. Det skyldes, at talenter er sammenkoblede. Forandringerne skal derfor indbygges i de faktiske arbejdsopgaver og etablerede vaner. Før vi starter selve talentudviklingen, gør vi følgende:

 1. afdækker hvad respondenten har nemt ved at arbejde med
 2. afdækker hvad respondenten motiveres af
 3. afdækker på hvilke områder respondenten vil have henholdsvist nemt og svært ved at udvikle sig
 4. afdækker hvor godt dette matcher med den nuværende og fremtidigt tilgængelige jobrolle
 5. opfanger hvorvidt det ligger indenfor de tanker, ambitioner, indflydelser og relationer respondenten vil have nemt ved at udvikle
 6. afdækker hvilke systemiske forhold vi skal tage hensyn til

Vi er fuldt bevidste om, at dét at styre forandringer eller at forandre én selv er en udfordrende opgave. For at gøre processen nemmere inddrager vi derfor den relevante forskning indenfor neurobiologi. Den understreger, at forandringprocesser:

 1. tager tid
 2. skal gennemgå visse fortløbende trin
 3. skal gentages flere gange
 4. skal opbygges på en måde, der understøtter læring og forståelse
 5. kræver en individuel såvel som en kollektiv proces.
Member login