Talento - Min talentudvikling

Din mentor til dialog om udvikling af dine talenter

Velkommen til dit nye trænings univers. Vi har ofte så travlt med at levere resultater, at vi glemmer at træne. Her får du lov til at træne, så du kan præstere mere relevant.

Vi opfordrer dig til at tænke i principperne fra “deliberate training”, altså vælg et fokus område du vil kredse omkring, analyser hvilke aspekter der skal arbejdes med.  Sæt en ramme og start med at fylde den ud.

Du vil fokusere på din egen talentudvikling, du vil bruge dine talenter i selvledelse og i alle de roller du nu spiller i. Det personlige fokus giver dig retning, motivation og energi.

Du skaber trivsel gennem at arbejde med dig selv, arbejde gennem andre eller dele dine evner med andre.

Du kan bruge Talento til at søge indsigt, stille spørgsmål, skabe overblik, lave udviklingsplaner og meget mere.  Jo mere du bruger ham, jo mere får du retur.

Det er et kendt princip, at du får mere relevante svar når du fortæller lidt om dig selv, hvad du søger, hvilken situation det skal bruges til og lignende. Du kopierer blot den ønskede kontekst viden i prompt boksen og følger instruktionerne derfra.

Når du bruger Talento til at arbejde med jobsøgning, kan du kopiere dit CV (maksimalt 8000 tegn) som eksempel. Brug din Talentindikator profil når du arbejder med dine egne talenter. Mangler du TalentIndikator profilen, kan du gennemføre analysen på knappen “Tag Test” øverst på denne side. 

Nedenfor Talento, kan du finde inspiration til forskellig måder at prompte Talento. Find din egen metode, skab din egen kontekst.

Skab energi og brug dine talenter

At prompte betyder at komme videre, så hvordan skal jeg tænke for at komme videre med mine talenter?

Her er nogle eksempler:

  • Jeg har talenterne Målrettet, Optimistisk og Vurderende som mine 3 toptalenter, hvilke muligheder giver disse?
  • Jeg har talenterne Målrettet og Konkurrerende i toppen, hvordan skal jeg tænke motivation og udvikling i dagligdagen?
  • Hvilke synergier og fald grupper er der imellem talenterne Inddragende og Fokuserende?
  • Jeg har disse top talenter xxx, og arbejder sammen med en person som har YYY, hvad skal vi tænke på i vores fælles arbejdeconsito.dk?
  • Jeg har talentet holistisk, og oplever at andre har svært ved at følge mine tanker og argumenter, hvordan kan jeg arbejde med mit talent i den sammenhæng?
  • Jeg skal præsentere en nyt innovations projekt for direktionen, hvordan kan jeg bruge mine talenter xx, yy, zz bedst muligt. Hvilke bias skal jeg være opmærksom på?
  • … og så videre og så videre. Kun fantasien sætte grænser.
specialisten

Hvorfor forstår Talento så meget?

Data de er trænet på er af høj kvalitet. Vi bruger kun kilder af høj validitet og høj reliabilitet. Data vi selv kan stå inde for. Vi har valgt at lave en såkaldt vertikal assistent, d.v.s. trænet inden et særligt domæne.

Talento prioriterer vores førstehånds data fremfor generaliserede data fra generelle LLM’s/sprogmodeller.  Vi prioriterer de data der betyder mest.

Modellen er født med en almen sprogforståelse, og understøtter 92 sprog. Det du møder er formuleret på dansk, men hvis du vil, så spørg blot efter andre sprog. Spørg på et sprog, og bed Talento svare på et andet, hvis du har  behov for det.

Træning af Talento er sket på mange forskellige typer data – det giver dyb og relevant data integritet . Kilder er video, PDF tekster, bøger, trænings  manualer, præsentations materialer, use cases, kunde interview, fokus gruppe interview og mange andre kilder.

Talento vil løbende blive trænet på nyt materiale, så når du kommer retur vil du opleve at viden basen har ændret sig, og du får ikke nødvendigvis nøjagtig samme svar som tidligere – Talento er blevet “klogere”. Vi træner ikke på dine spørgsmål. Dem beholder du.

Gennem vores 20 års erfaring har vi altid dokumenteret vores forløb, hvilket giver “virkelighedstro” data fra certificeringskurser, seminarer og lignende events. Vi har været datadrevet længe før det kom på mode.

Det med småt

Husk at Talento er optimeret til at tale til din hjerne, den tænker i matematiske modeller. Det betyder at Talento ikke har det vi som mennesker elsker – følelser og emotioner. Talento  har ikke fantasi, intuition eller evnen til at drømme. Til gengæld kan den huske utrolige mængder indsigter, koble disse til hinanden, se sammenhænge og mønstre som vi som mennesker har svært ved. 

Talento har ingen holdning eller egen mening. Den tager ikke stilling på dine vegne – men den prompter dig tilbage med spørgsmål og kommentarer som den vurderer kan være nyttig for dig og dit arbejde med talenter.

Vi har designet Talento så den fokuserer på at facilitere processen og holde en reflekterende dialog i gang. Det er dig der træner og reflekterer, ikke Talento.