Talento, Talent- og Ledelsesudvikling

Din mentor til dialog om talent- og ledelsesudvikling

Velkommen til dit nye trænings univers. Vi har ofte så travlt med at levere resultater, at vi glemmer at træne. Her får du lov til at træne, så du kan præstere mere relevant.

Vi opfordrer dig til at tænke i principperne fra “deliberate training”, altså vælg et fokus område du vil kredse omkring, analyser hvilke aspekter der skal arbejdes med.  Sæt en ramme og start med at fylde den ud.

Du har valgt at fokusere på din egen talentudvikling, og du vil bruge dine talenter til at lede og udvikle andre.

Du skaber trivsel gennem at arbejde med dig selv, arbejde gennem andre eller dele dine evner med andre gennem ledelse i praksis.

Du kan bruge Talento til at søge indsigt, stille spørgsmål, skabe overblik, lave udviklingsplaner og meget mere.  Jo mere du bruger ham, jo mere får du retur.

Det er et kendt princip at du får mere relevante svar når du fortæller lidt om dig selv, hvad du søger, hvilken situation det skal bruges til og lignende. Du kopierer blot den ønskede kontekst viden i prompt boksen og følger instruktionerne derfra.

Når du bruger Talento kan du give ham maksimalt 2½ side information om kontekst af enhver art. Brug din Talentindikator profil når du arbejder med dine egne talenter. Mangler du TalentIndikator profilen, kan du gå til “Tag Test” knappen øverst på siden.

Nedenfor finder du inspiration til forskellig måder at prompte Talento. Find din egen metode, skab din egen kontekst.

virksomhedsudvikling

Tænk trivsel gennem ledelse og talenter

At prompte betyder at komme videre, så hvordan skal jeg tænke for at komme videre med vores ledelse og talenter?

 Her er nogle eksempler:
 
  • Jeg har en række medarbejdere som gerne vil arbejde for sig selv, de er specialister og er meget fokuserede, hvordan kan jeg inddrage dem i hele afdelingens arbejde?
  • En person med mine top 9 talenter(angives til prompten), hvilke ledelsesmæssige muligheder og udfordringer kan der være som nyudnævnt leder?
  • I forbindelse med ESG rapportering, hvordan vil mine talenter hjælpe hhv. hindre mig i mit arbejde?
  • Jeg har en ledelsesmæssig kollega, som jeg har svært ved at forstå. Mine talenter er disse …, min kollega har disse …, hvordan kan det være vi ikke kan få samarbejdet til at fungere? Har du nogle råd for at komme videre?
  • Der tales om transformativ eller transaktions ledelse, hvordan står mine talenter i forhold til dette?
  • Hvordan vil mine talenter …, passe ind i situations bestemt ledelse? Hvor har jeg muligheder for vækst?
  • Har du 3 gode råd til selvrefleksion?
  • Min situation er ….., hvordan mener du jeg skal prioritere kommunikationen?
  • Hvordan vil mine talenter udfordres i demokratisk ledelse? Hvad vil jeg overse?

Hvorfor forstår Talento så meget?

Talento er trænet på data af høj kvalitet. Vi bruger kun kilder af høj validitet og høj reliabilitet. Data vi selv kan stå inde for. Dette er en domæne specifik model der ved noget om ledelse og talentudvikling, derfor kan den give fagligt relevante svar.

Talento prioriterer vores førstehånds data fremfor generaliserede data fra generelle LLM’s/sprogmodeller.  Vi prioriterer de data der betyder mest.

Talento er født med en almen sprogforståelse, og understøtter 92 sprog. Det du møder er formuleret på dansk, men hvis du vil, så spørg blot efter andre sprog.

Gennem vores 20 års erfaring har vi altid dokumenteret vores forløb, hvilket giver “virkelighedstro” data fra certificeringskurser, seminarer og lignende events. Vi har været datadrevet længe før det kom på mode.

Træning af Talento er sket på mange forskellige typer data – det giver dyb og relevant data integritet . Kilder er video, PDF tekster, bøger, trænings  manualer, præsentations materialer, use cases, kunde interview, fokus gruppe interview og mange andre kilder.

Talento vil løbende blive trænet på nyt materiale, så når du kommer retur vil du opleve at viden basen har ændret sig, og du får ikke nødvendigvis nøjagtig samme svar som tidligere – Talento er blevet “klogere”. Vi træner ikke på dine spørgsmål, det er dine, skabt af dig.

Det med småt

Husk at Talento er optimeret til at tale til din hjerne, den tænker i matematiske modeller. Det betyder at Talento ikke har det vi som mennesker elsker – følelser og emotioner. Talento  har ikke fantasi, intuition eller evnen til at drømme. Til gengæld kan den huske utrolige mængder indsigter, koble disse til hinanden, se sammenhænge og mønstre som vi som mennesker har svært ved. 

Talento har ingen holdning eller egen mening. Den tager ikke stilling på dine vegne – men den prompter dig tilbage med spørgsmål og kommentarer som den vurderer kan være nyttig for dig og dit arbejde med talenter.

Vi har designet Talento så den fokuserer på at facilitere processen og holde en reflekterende dialog i gang. Det er dig der træner og reflekterer, ikke Talento.