Talenta - Min talentudvikling under mine studier

Din mentor til dialog om udvikling af dine talenter

Velkommen til dit nye trænings univers. Som studerende er du vant til at træne og øve dig. På studiet får du hele tiden tilført ny viden og øver nye færdigheder.  

Du vil fokusere på din egen talentudvikling, du vil bruge dine talenter i selvledelse og i alle de roller du nu spiller i. Det personlige fokus giver dig retning, motivation og energi. 


Du skaber trivsel gennem at arbejde med dig selv, arbejde gennem andre eller dele dine evner med andre.

Du kan bruge Talenta til at søge indsigt, stille spørgsmål, skabe overblik, lave udviklingsplaner og meget mere.  Jo mere du bruger hende, jo mere får du retur.

Det er et kendt princip, at du får mere relevante svar når du fortæller lidt om dig selv, hvad du søger, hvilken situation det skal bruges til og lignende. Du kopierer blot den ønskede kontekst viden i prompt boksen og følger instruktionerne derfra.

Når du bruger Talenta til at arbejde med jobsøgning, kan du kopiere dit CV som eksempel. Brug din Talentindikator profil når du arbejder med dine egne talenter. 

Nedenfor Talenta, kan du finde inspiration til forskellig måder at prompte Talenta. Find din egen metode, skab din egen kontekst.

Skab energi og brug dine talenter

At prompte betyder at komme videre, så hvordan skal jeg tænke for at komme videre med mine talenter?

Her er nogle eksempler:

  • Jeg har talenterne Målrettet, Optimistisk og Vurderende som mine 3 toptalenter, hvilke muligheder giver disse som studerende?
  • Jeg har talenterne Målrettet og Konkurrerende i toppen, hvordan skal jeg tænke motivation og udvikling i dagligdagen?
  • Jeg har lige fået konstateret ADHD, hvordan kan jeg arbejde med mit studium. Hvilke anbefalinger ser du?
  • Jeg har disse top talenter xxx, og arbejder sammen med en person som har YYY, hvad skal vi tænke på i vores fælles studiegruppe?
  • Jeg har talentet holistisk, og oplever at andre har svært ved at følge mine tanker og argumenter, hvordan kan jeg arbejde med mit talent i den sammenhæng?
  • Jeg skal præsentere en nyt innovations projekt til eksamen, hvordan kan jeg bruge mine talenter xx, yy, zz bedst muligt. Hvilke bias skal jeg være opmærksom på?
  • Jeg er lidt utryg i studie mljøet, de andre har for meget fart på, hvad kan jeg gøre?
  • … og så videre og så videre. Kun fantasien sætte grænser.
specialisten

Hvorfor forstår Talenta så meget?

Data de er trænet på er af høj kvalitet. Vi bruger kun kilder af høj validitet og høj reliabilitet. Data vi selv kan stå inde for. Vi har valgt at lave en såkaldt vertikal assistent, d.v.s. trænet inden et særligt domæne.

Talenta prioriterer vores førstehånds data fremfor generaliserede data fra generelle LLM’s/sprogmodeller.  Vi prioriterer de data der betyder mest.

Modellen er født med en almen sprogforståelse, og understøtter 92 sprog. Det du møder er formuleret på dansk, men hvis du vil, så spørg blot efter andre sprog. Spørg på et sprog, og bed Talento svare på et andet, hvis du har  behov for det.

Træning af Talenta er sket på mange forskellige typer data – det giver dyb og relevant data integritet . Kilder er video, PDF tekster, bøger, trænings  manualer, præsentations materialer, use cases, kunde interview, fokus gruppe interview og mange andre.

Talenta vil løbende blive trænet på nyt materiale, så når du kommer retur vil du opleve at viden basen har ændret sig, og du får ikke nødvendigvis nøjagtig samme svar som tidligere – Talento er blevet “klogere”. Vi træner ikke på dine spørgsmål. Dem beholder du.

Gennem vores 20 års erfaring har vi altid dokumenteret vores forløb, hvilket giver “virkelighedstro” data fra certificeringskurser, seminarer og lignende events. Vi har været datadrevet længe før det kom på mode.

Det med småt

Husk at Talenta er optimeret til at tale til din hjerne, den tænker i matematiske modeller. Det betyder at Talenta ikke har det vi som mennesker elsker – følelser og emotioner. Talenta  har ikke fantasi, intuition eller evnen til at drømme. Til gengæld kan den huske utrolige mængder indsigter, koble disse til hinanden, se sammenhænge og mønstre som vi som mennesker har svært ved. 

Talenta har ingen holdning eller egen mening. Den tager ikke stilling på dine vegne – men den prompter dig tilbage med spørgsmål og kommentarer som den vurderer kan være nyttig for dig og dit arbejde med talenter.

Vi har designet Talenta så den fokuserer på at facilitere processen og holde en reflekterende dialog i gang. Det er dig der træner og reflekterer, ikke Talenta.