Rekruttering

Ansættelse af talenter.

Talentudviklling - Rekruttering

Med vores vurderingsapproach som basis hjælper vi med rekruttering af alle typer af medarbejdere. Vi sørger for, at den valgte kandidats talenter og personlighedstræk matcher jobrollen og virksomhedens overordnede strategi og kultur.

Vi arbejder ikke med vores egen kandidatdatabase. Vi søger i stedet på markedet, når det er nødvendigt. Eller vi hjælper med udvælgelsen, når kandidaterne allerede har ansøgt.

I processen opstiller vi kriterier, der beskriver jobbet. Vi vurderer eventuelt en succesprofil ift. nuværende high performance medarbejdere. Vi diskuterer hvilke talenttræk, der er henholdsvis påkrævede, gavnlige, neutrale og uhensigtsmæssige ift. jobbet og organisationen.

Vi fokuserer på at skabe et jobmatch, der primært er baseret på personlighedstræk og tilstedeværende talenter. Sekundært vurderer vi kandidatens færdigheder, indsigt, erfaring og uddannelse. Dét vi hjælper med at vurdere i processen er ikke, hvad kandidaten er, men hvorfor, hvordan og hvad kandidaten kan.

Vores merværdi kan være en screeningproces, jobsamtale, vurdering, feed back, den faktiske udvælgelse eller udførelsen af hele processen. Det kan ligeledes være den kombination af enkeltelementer, der passer til din/jeres aktuelle arbejdsbyrde og ressourcer.

Member login