Consultancy Performance Assessment

Performance vurdering af konsulenter.

Consultancy Performance Assessment

Consultancy Performance Assessment (CPA) er en tilgang, der sikrer at de ønskede konsulentydelser giver en merværdi, der overstiger de basale leverancer. Nøgleideen er, at mennesker driver værdi, og vi ønsker at optimere den menneskelige del af leveringen.

Når opgaven er defineret, ressourcerne allokerede og tidsplanen etableret, og det dermed er muligt for konsulenten at starte projektet, tilslutter vi os for at sikre at monitoreringen af processen er på plads fra dag 1. Vi måler den løbende levering af konsulentydelser, og det sikres herigennem at indsigterne altid er aktuelle og på forkant med den faktiske ydeevne.

Undersøgelser af konsulenters evne til at levere i forhold til det aftalte viser, at vi bliver nødt til at udvide vores opfattelse. Udover evner og kompetencer skal vores vurdering også omfatte adfærdsorienterede parametre.

Vores erfaring viser, at vi skal monitorere 6 parametre:

  • Evne til at levere resultater
  • Beslutningskraft
  • Troværdighed og ansvarlighed
  • Evne til at  opdage og udtrykke action alerts
  • Benytte organisationens medlemmer
  • Bruge relationer effektivt
  • Overordnet tilfredshed

Proces

Når projektet starter, er deltagerne bevidste om, at en løbende vurdering finder sted og om konteksten for vurderingen. Det hjælper til at opsætte og blive enige om målene.

Alle personer involveret i projektet vil regelmæssigt blive vurderede. Resultaterne bliver meddelt  gennem letlæselige resultatkort (scorecards), så alle elementer kan optimeres i forhold til opgaven. For længerevarende projekter bliver resultatkortene inddraget på de løbende leverandørmøder. Beslutninger om indsats, prioritering og mulige fokusområder kan dermed tages på et objektivt og opdateret grundlag.

Vurderingen kan udføres effektivt online på de fleste fælles platforme på under 7 minutter. Investeringen for denne afgørende indsigt starter ved 2 timers konsulentydelser per måned/målecyklus.

Udover CPA kan vi tilbyde assistance til teamudvikling, konflikthåndtering, personlig udvikling eller udvikling af effektiv tænkning hos den enkelte. Vi anbefaler at tage særligt hensyn til disse bløde egenskaber i forbindelse med projektudførelse. Disse bør prioriteres, hvis projektet varer mere end 3 måneder. Dynamikkerne og usikkerheden forbundet med opgaver kræver en konsistent, løbende monitorering. Vi holder styr på de opnåede resultater og de adfærdsmæssige træk, der anvendes til at levere/producere resultaterne. Vi giver dig en nøgle til at forstå driv krafterne bag de leverede ydelser, hvilket gør det muligt for dig kun at skulle fokusere på de vigtigste elementer.

Member login