Vurdering med TalentIndikator

Hvordan måles talent.

Har du nogensinde mødt ægte talent? Det har vi. Mange gange.

Vi ser talent overalt. Motiverede og engagerede mennesker, der er i stand til at arbejde konstruktivt og som ser muligheder i enhver udfordring. De beriges ved at udføre hårdt, problemorienteret arbejde.

De oplever en naturlig tilfredsstillelse samt ægte udvikling og vækst ved at få lov til at udleve deres talenter.

Har alle talenter? Og hvad er talenter?

Vi har alle talenter. Men der er talentkombinationer, der er mere relevante end andre, alt efter hvad vi konkret ønsker at opnå.

Talentudvikling - TalentIndikator

Talenter er de handlinger, der er nemme for os, dét vi gør uden omtanke, dét som falder os naturligt. Talent er mere basalt end personlighed. Talenter opstår på baggrund af kognitive styrker og svagheder samt påvirkninger fra omgivelserne indtil cirka 30-årsalderen. Herefter forbliver de rimeligt konstante resten af livet.

“Hvis en medarbejders talenter (styrker) passer godt til en given stilling, vil denne medarbejder i gennemsnit producere dobbelt så meget som en person, hvis talenter ikke passer nær så godt!”

Marcus Buckingham, psykolog og forfatter

Vores erfaring viser, at talenttests er mere præcise end personlighedstests til at afdække, hvor godt vedkommende passer til et givent job, og hvad udviklingspotentialet er.

Testens formål, indhold og format

TalentIndikator© kan bruges til:

 • Rekruttering og job-fitness definitioner
 • Succesprofiler (hvor er de bedste bedst?)
 • Optimal jobstart
 • Udvikling og 1 til 1
 • Ledelsesudvikling
 • Team-mix og teamudvikling
 • Konflikthåndtering (individuelt/team/kultur)
 • Organisatorisk udvikling og udvikling af virksomhedskultur
 • Ledelsesrådgivning
 • Værktøj til forandring
 • Coaching og Mentoring
Talentudvikling -Vurdering med TalentIndikator

Testen afdækker 34 talenter (kognitive styrker). Talenterne viser personlighedsspændet (hvordan personen er, og i hvilken retning han/hun kan udvikles), adfærd, diskussionsstyrker, teamrolle præferencer, vidensstyrker, motivation, salgsevner, lederskabsevner, stresstype, kommunikationsstyrker og udfordringer. Herudover kan TalentIndikatorrapporten udformes, så den imødekommer dine behov og ønsker for specifik information.

TalentIndikator© testen tager som regel 30 minutter at besvare, og den består af 440 parrede spørgsmål, der besvares under tidspres. Tidspresset såvel som kontrolspørgsmål gør det praktisk talt umuligt at snyde i testen. Testens validitet er på 92,8 % sammenlignet med en validitet på cirka 70 % for de bedste personlighedstests på markedet. TalentIndikator © er et optimalt værktøj, lige meget om du arbejder med talentudvikling i organisationer; på ledelses-, team- eller individniveau; stategisk talent management; talentudvikling af mindre grupper eller af alle dine medarbejdere.

Member login