Ledelsesudvikling

Skab resultater gennem andre

Talentudviklling - Ledelses udvikling

Som leder skal du have en passion for at lede andre og for at arbejde med mennesker. Som leder præsterer du gennem andre.

Kravene til ledere er ekstreme. Veludviklede færdigheder, hårdt arbejde og konstant effektivitet er ikke nok. At forstå medarbejderne, at kunne motivere dem, og vide hvordan den enkelte kan udvikles er også nødvendige lederkompetencer. For at udvise lederskab må du som leder bruge din egen personlighed og færdigheder.

Lederens 5 Søjler©

 1. Ansættelse og personaleledelse (hård/blød)
 2. Købmandskab og forretningsforståelse
 3. Eksekvering (den mest effektive)
 4. “Kaoskontrol”
 5. Indsigt i medarbejdere og sig selv som leder

Dette er Lederens 5 Søjler©, hvorpå vi baserer vores træning og fokuserede opgaveaktiviteter.

For at afgøre hvem der er de mest egnede ledere, vurderer vi indenfor hvilke af de fire kategorier, den enkelte passer ind:

 1. Har de nødvendige færdigheder, viden og personlighed til at være effektiv og har viljen til at handle
 2. Har de nødvendige færdigheder, viden og personlighed, men har ikke viljen/drivet
 3. Har viljen, men mangler kapacititet
 4. Har hverken viljen eller kapaciteten, og handler derfor imod virksomhedens formål og vision

I tilfælde 2 og 3 kan vi endvidere give en ekspertvurdering af, hvorvidt kandidatens kapaciteter og vilje kan udvikles eller ej. Eksempelvis påtager for mange ledere sig en ledelsesstil baseret på deres svagheder, hvilket resulterer i, at deres indsats virker stik mod hensigten. For nogle kan ledelsesstilen justeres, mens andre ikke er i stand til at foretage en  sådan justering.

Når ledere flytter sig til kategori 1 ved at antage en ledelsesstil, der er baseret på deres evner og som stemmer overens med organisationen, bliver de i stand til at:

 • Levere business value
 • Skabe relevante strategier
 • Forstå og definere roller
 • Designe organisationer
 • Udvikle og coache medarbejdere
 • Udforske mulighederne, vurdere valgmulighederne og tage de rigtige beslutninger
 • Lede medarbejder performance
 • Bidrage til at udvikle en sund virksomhedskultur
 • Skabe og udvikle Talent Pools
Member login