Styrk vores talenter

Står jeres organisation over for:

  • Vigtige organisatoriske eller strategiske mål, hvor talenterne hos medarbejdere, ledere og teams er en essentiel ressource, som er vigtige at få i spil?
  • Organisatoriske udfordringer ift. eksempelvis rekruttering, medarbejderfastholdelse, trivsel eller ledelse?
  • Ønsket om at være læringsparate, handlekraftige, agile og proaktive i organisationen?
  • Behovet for at skabe en styrkebaseret virksomhedskultur og ledelsesstil?

Så er det på tide at styrke jeres talenter.

Styrk vores talenter - Organisatoriske udfordringer

Eksempler på organisatoriske problemer

Her er nogle eksempler på scenarier, hvor talentudvikling og styrkebaseret ledelse er effektive værktøjer til at løse organisatoriske udfordringer.

Kan I genkende nogle af disse situationer fra jeres organisation? Så er det helt normalt.

Det er situationer, vi ofte møder i vores arbejde med udvikling af talenter på organisatorisk niveau.

Vores organisation er ikke læringsparat

Vores kompetencer bliver stille og roligt forældede, så vores konkurrencefordele forsvinder.

Vi har svært ved at efteruddanne medarbejderne, så vi kan være på forkant med konkurrencen og være attraktive for kunderne. Vores medarbejdere er udfordrede, når det gælder om at tillære sig nye kompetencer.

Hvordan bliver vores organisation læringsparat?

Læring har de bedste vilkår, når der bliver taget udgangspunkt i de talenter, der styrker den enkelte medarbejder, og vedkommende møder nye udfordringer med netop de talenter.

Agiliteten i organisationen er træg

Vores medarbejdere har svært ved at navigere i problematikker og de følgende beslutninger, der skal tages.

Vores manglende beslutsomhed hæmmer vores kvalitet og service over for kunderne. Vi kunne præstere bedre, hvis vi kunne minimere den tabte tid i beslutningsprocesserne.

Hvordan kan vi skabe mere kraft bag vores handlinger og træffe beslutninger hurtigere?

Medarbejdere, der er bevidste om deres talenter og aktivt bruger dem i hverdagen, er mere selvsikre end dem, der primært fokuserer på at minimere det, der svækker dem.

At udvikle sine styrker baseret på talenter har afgørende betydning for oplevelsen af selvtillid, selvværd og handlekraft.

Vi tiltrækker ikke de rigtige, og formår ikke at fastholde dem

Vi har svært ved at gøre os attraktive over for de rigtige kandidater.

Vi har udfordringer med at fastholde og motivere vores medarbejdere. Vi er udfordrede på at få den enkeltes potentiale i spil og på at fastholde og udvikle den enkelte medarbejders kompetencer.

Hvordan gør vi os mere attraktive overfor kandidater og identificerer de medarbejdere, der har størst potentiale, som kan blive til et længere varigt aktiv for os?

Talent vurdering af kandidater sikrer, at den enkeltes talenter passer til jobbet og til virksomhedens strategi.

Styrkebaseret ledelse med et konsekvent og situationsbestemt fokus på den enkeltes talenter, fremmer trivsel, arbejdslyst og giver oplevelse af mening og passion i jobbet.

Vi er ikke handlingsparate

Vores medarbejdere har det svært med ar navigere i problematikker og deraf følgende beslutninger der skal tages. Vores manglende beslutsomhed, hæmmer vores kvalitet og service over for kunder i markedet. At vi kunne præstere bedre, hvis vi kunne minimere tabt tid i beslutningsprocesser.

Hvordan kan vi få kraft i vores handlinger?

Medarbejdere der er bevidste om deres talenter og aktivt bruger dem i hverdagen, er mere selvsikre end dem, der primært fokuserer på at minimere det, der svækker dem.

At udvikle sine styrker baseret på talenter har afgørende betydning for oplevelsen af selvtillid, selvværd og handlekraft.

Det er svært som leder at motivere medarbejdere, til at præsterer?

Som leder skal du præstere gennem andre og motivere dine medarbejdere til at præstere, så I når i mål.

Medarbejderen ser arbejdsopgaver gennem et filter farvet af vedkommendes talenter, og vil være mest motiveret, hvis opgaver og talenter matcher. Når du som leder kender dine egne og dine medarbejderes talenter, kan du bringe den enkeltes styrker aktivt i spil.

Når du anerkender talenterne, kan du uddelegere og omformulere arbejdsopgaver og jobfunktioner, så alle dagligt trækker på deres talenter og dermed præsterer optimalt.

Hvordan motivere jeg medarbejderne, så vi når i mål?

Anerkendelse af og dialog om styrker skaber tillid mellem leder og medarbejdere og medarbejderne imellem.

Øget tillid fører til forbedret kommunikation, samarbejde og tolerance. Som konsekvens stiger engagement, motivation, produktivitet og resultater i teamet.

Organisatorisk talentudvikling

Så kan talentudvikling og styrkebaseret ledelse være effektive værktøjer til at løse jeres aktuelle udfordringer. Herved skabes også optimale, fremtidige vækstbetingelser for talent i jeres organisation. Rammen er sat for en styrkebaseret virksomhedskultur med den enkeltes talenter i fokus. Herigennem kan jeres virksomhed arbejde strategisk og målrettet med talentudvikling og den styrkebaserede tilgang på alle organisatoriske niveauer.

At finde, udvælge og udvikle talentmassen i en organisation er en opgave, der har ledelsens bevågenhed og kræver en vedvarende indsats. Utallige analyser placerer også adgang til talent som en topprioritet for virksomheder. At identificere hvem i organisationen, der har lyst og evner til at arbejde med egen og andres talentudvikling, bliver dermed en vigtig målsætning for organisationen som sådan.


En styrkebaseret ledelsesstil og virksomhedskultur samt talentvurdering af ledere og medarbejdere skaber konkrete resultater. Både for dig som leder (performance), den enkelte medarbejder (trivsel), teamet (produktivitet) og virksomheden som helhed (bundlinjen).

Styrk vores talenter - Organisatoriske talentudvikling

Læs mere om talentudvikling i organisationer:

Member login