Kultiver andres talenter

Talent uddannelse

Vil du gerne lære at udvikle andres talenter, og:

 • Udfolde deres styrker i organisationen
 • Skabe optimale vækstbetingelser for talent og trivsel
 • Øge performance hos medarbejdere, ledere og teams

med konkrete, evidensbaserede og effektive værktøjer samt en metodisk fremgangsmåde,

Så kan du hos TalentInsights blive certificeret i brugen af TalentIndikator.

Kultiver andres talenter - Uddannelse

Hvad kan en certificering bruges til?

Her kan du læse om nogle eksempler på specifikke scenarier, hvor en TI certificering kan gøre nytte:

Kultiver andres talenter - Øvelse
Jeg søger/mangler et værktøj, hvor jeg som konsulent, kan gøre mine klienter autonome og parat til en talentudviklings rejse.

Nuværende brugere er glade for den direkte og simple måde som de enkle talenter forstås på.

Du kan bruge den korte version på 4 sider, hvis det er  nødvendigt, den lange som dækker alle 12 dimensioner, eller du kan plukke lige præcis den del som er relevant for den opgave du løser.

Dine medarbejdere er glade for at have hele rapporten, så har de en kendt reference i nærheden. Vores erfaring siger at de selv tager den frem når situationen taler for det.

Du skaber grobund for at talentet udvikles som en del af det normale arbejde.

 

Jeg vil gerne lære at udvikle andres talenter, så de bliver glade og motiverede

Glæde og motivation får talenter når de oplever at det de gør virker. At kunne tale om sine egne talenter så andre forstår hvad man siger giver tryghed og indsigt.

Når du, som erfaren HR person, kobler opgaverne i dagligdagen til talenterne vil de opleve at opgaverne flyder bedre. Med den rette træning kommer de i flow.

Deres udvikling hviler på ryggen af den selvindsigt du som certificeret bruger har skabt. Dit narrativ har skabt en relevant ramme. Den huskes og sættes i spil når talentet bruges.

Du faciliterer at talentet sættes i spil ved at den enkeltes kollegaer og partnere aktiverer talenterne. Du sætter ord på talentet.

 

Jeg vil gerne lære at udvikle talenter i organisationer

Lærer du ved at studere, så er TalentIndikator manualen et godt sted at søge inspiration.

Lærer du ved at gøre, så vil du lære hurtigt ved at give individuelle tilbagemeldinger.

Lærer du gennem interaktion med andre, så vil du lære hurtigt ved at give tilbagemelding til grupper eller teams.

Vi træner alle aspekter i løbet af en udvidet certificering.

Du lærer ved at sætte talentet i spil i organisationen, hjælp nærmeste leder, nærmeste kollegaer at tænke i talenter, gør det til kollektiv viden så udvikler du hele organisationen gennem organisationens medarbejdere.

 

Udvikling af talenter

Hvad enten du er leder, HR ansat, recruiter, konsulent i en virksomhed eller selvstændig konsulent, kan du gøre en markant forskel med TalentIndikator® (TI) værktøjerne:

 • Tiltræk og ansæt kandidater med de talenter, der matcher job og virksomhed
 • Hjælp medarbejdere med at udfolde og udvikle deres talenter med fokus på deres styrker frem for svagheder
 • Optimér arbejdsglæde, engagement, motivation og effektivitet
 • Optimér samarbejde og ledelse i teams og virksomhed
 • Skab de bedste rammer for innovation, kreativitet, tillid, omstillingsparathed og modstandskraft hos den enkelte medarbejder resulterende i vækst, performance og effektivitet i virksomheden som helhed
Kultiver andres talenter - Arke type øvelse

Metoden kan bruges internt i den virksomhed, du repræsenterer. Hvis du er selvstændig konsulent eller ansat i et større konsulenthus, kan TalentIndikator værktøjerne give dig effektive redskaber at tilbyde dine kunder.

Det styrkebaserede tankesæt, der ligger bag TalentIndikator værktøjerne, har sin berettigelse i alle brancher, hvor mennesker er det bærende element. I processen med at afdække egne talenter, og blive spejlet i dem, viser vores erfaring, at den enkelte bliver set og anerkendt. Vedkommende træder i karakter med sine styrker. Organisationer, der sikrer dialog om styrker i dagligdagen, oplever øget performance hos medarbejdere og i teams, mere tilfredse kunder og større profitabilitet (Dubreuil, P., Forest, J., & Courcy, F. ; 2013).

Indhold af certificeringen

Vi har igennem de sidste 10 år certificeret ledere, HR ansatte og konsulenter indenfor mangeartede brancher.

Med en TalentIndikator certificering lærer du at beherske følgende værktøjer:

 • Talentidentificering
 • Talent Pool Identificering
 • Talentudvikling
 • Screening med TalentIndikator

Du bliver trænet i en gennemprøvet tilgang til at foretage vurderinger af medarbejdere, udvikle talenter, skabe styrker og arbejde med talentpuljer i virksomheder.

Fremgangsmåden og teknikkerne kan bruges inden for leder- og medarbejderudvikling, styrkedrevet forandringsledelse, rekruttering og andre opgaver, hvor selvindsigt/indsigt i styrker er motivationen. Træningens elementer kan justeres efter dine og din virksomheds specifikke behov.

Du får adgang til din egen testplatform, og vi sørger for løbende udveksling af erfaringer og erkendelser, så vi kan skabe værdi for vores brugere. Bliv en del af et netværk af erfarne konsulenter, der arbejder med individ- og organisationsudvikling.

Kultiver andres talenter - Talent manual

Udbytte

Du og din virksomhed får papir på dine kvalifikationer. Dine kompetencer kan straks efter kurset omsættes til handling, da vi arbejder handlingsorienteret i hele forløbet. Du bliver klædt på til at kunne gennemføre vurderingsforløb på egen hånd, og du vil hurtigt kunne omsætte det lærte til udvikling og værdi.

Du får en meget præcis terminologi omkring talentudvikling og det at udvikle andre mennesker positivt. Som certificeret konsulent får du adgang til hele talent assessment systemet.

Certificering

Forløbet indeholder en skriftlig hjemmeopgave, mellem 3 og 5 gennemførte assessment forløb under supervision samt konkrete udviklingsplaner.

CATI (Certified Associate TI) er varig og kræver ingen re-certificering. Overbygningen (Certified Professional TI) kræver, at man minimum gennemfører 30 assessments per løbende 12 måneder og deltager i workshops og andre uddannelsestilbud.

Praktisk information

Kursusformen er 2+1 dages træning, en periode til at gennemføre 3 tilbagemeldinger, studere og kommentere certificeringsmaterialet efterfulgt af 1 dags træning. Der vil under forløbet være 2 undervisere. Der afholdes løbende certificeringskurser.

Member login