Styrkebaseret tilgang (HTML)

Hvorfor en styrke baseret tilgang?

Undersøgelser har vist at kun 1 arbejder ud af 3 spontant kan sætte navn på deres talenter (Kilde: Arnold, 1997; Hill, 2001) og at kun 17 percent tror at de faktisk bruger deres talenter på arbejde, det meste af tiden (Kilde: Buckingham, 2007). I processen med at afdække egne talenter, og blive spejlet i dem, viser vores erfaring at den enkelte bliver set og anerkendt og derved træder i karakter med sine styrker.

 

Andre undersøgelser har vist at når man til gengæld får identificeret sine top talenter og for lov til at omsætte disse i dagligdagen, så oplever ens kollegaer en markant forbedring i performance. Ved 4 -7  toptalenter sat i spil opleves mellem 25 og 54% bedre performance. Kilde: Claudia Harzer & Willibald Ruch (2012)

 

Organisationer, der sikrer dialog om styrker i dagligdagen, oplever øget performance hos individer og i teams  samt mere tilfredse kunder og større profitabilitet. Kilde: Dubreuil, P., Forest, J., & Courcy, F. (2013).

 

Medarbejdere der fokusere på deres styrker, når deres mål hurtigere og bedre end medarbejdere, der ignorerer eller nedprioriterer deres styrke for at fokusere på at minimere svagheder. Kilde: Govindji, R., & Linley, P. A. (2007).

 

Den styrke baserede tilgang giver med andre ord en platform til forståelse af egne styrker og svagheder, og derved plads til forandring der giver resultater. En forandring der kan beskrives gennem:

 

 • Tillid
  At tilsikre og øge tillidsfulde relationer i teamarbejdet, er blevet nødvendigt for facilitere de resultater der skaber en konkurrence fordel i markedet. En styrke baseret tilgang fokuserer på hvad der er rigtigt og positivt i teams og derved bliver det en nøgle bidragsyder i at skabe tillid i teams.Organisationer, der sikrer dialog om styrker i dagligdagen, og dermed tillid, oplever øget performance hos medarbejdere og i teams samt mere tilfredse kunder og større profitabilitet. Kilde: Dubreuil, P., Forest, J., & Courcy, F. (2013).Se også: Krifa: Tillid er godt for arbejdslysten hvorfra følgende er fra:

Undersøgelsen viser blandt andet, at tillid er en vigtig ingrediens for god arbejdslyst. Men tillid er ikke alene godt for arbejdslysten. Tillid bidrager også til at øge produktiviteten og til at reducere forekomsten af arbejdsbetinget stress.

 

 • Handlingsparathed
  Medarbejdere der er bevidste om deres styrker og aktivt bruger dem i hverdagen, er mere selvsikre end dem, der primært fokuserer på at minimere det, der svækker dem. At udvikle sine styrker har afgørende betydning for oplevelsen af selvtillid, selvværd og handlekraft. Kilde: Minhas, G. (2010).

 

 • Læring
  Læring har de bedste vilkår, når der bliver taget udgangspunkt i det, der styrker den enkelte, og vedkommende møder nye udfordringer med styrke. Kilde: Sheldon, K. M., Kasser, T., Smith, K., & Share, T. (2002).

 

 • Agilitet
  Medarbejdere der føler sig stærke som resultat af styrkefokus, er hurtigere til at tilpasse sig og håndtere forandring gennem en mere kreativ og proaktiv adfærd. Kilde: Dubreuil, P., Forest, J., & Courcy, F. (2013).

 

 • Robusthed
  Et øget styrkefokus medvirker til at nedbringe og fastholde et lavt niveau af stress. Det fremmer også robusthed og evnen til at håndtere udfordringer. Kilde: Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., & Hurling, R. (2010)

 

 • Mening og Passion
  Mening vurderes af danskere som den mest afgørende forudsætning for arbejdslyst.Styrkebaseret ledelse med et konsekvent og situationsbestemt fokus, fremmer trivsel, oplevelse af mening og passion i jobbet. Kilde: krifa.dk

 

about author

Per Bergfors

per@talentinsights.biz

<p>Udvikling af andres talenter giver mig næring, mens jeg tæres af at se mennesker spilde deres evner, muligheder og talenter. Jeg har arbejdet med udvikling af mennesker i erhvervslivet, i den akademiske verden og den nære familie verden.</p>