Author: Arne Skov

Become a CI-certified Talent Coach!

Would you like to become a Talent Coach or simply enhance your own talent management opportunities?

Become a certified Talent Coach with the hands-on oriented talent approach from Corporate Insights Europe, a global leader in assessment and development programmes.

We invite you to our well approved certification program that ensures your qualification to provide talent coaching.

By joining the programme, you gain the skills, confidence, and status you need to coach people in a business context based on their talents.

Next certification will be the 6th, 7th and 27th of October 2014 and for November 3rd, 4th and 24th in the centre of Copenhagen. This is a 3 day action oriented training where 2 professional trainers will support your learning experience intensely.

Become a Certified Associate TalentIndicator (CATI) coach.

You will get access to your own test platform and we will introduce you to newest methods to conduct and apply assessment. Sign up and become a part of the current network of certified coaches.

We will provide you with business cases and approaches how to develop your own business case based on Talent approach. Currently TI Caches perform individual development and or group development, pre-hire assessment, talent pools, team development, leadership and management assessment and development and other tasks related to development of strengths based organizations and employees.

You will join a network of certified professionals, and receive ongoing training and inspiration.

Certification
You should provide a written assessment, conduct between 3 and 5 TI assessments, and a final examination in a real coaching context including supervision and censors.

Venue
Niels Brock Executive, Fiolstræde 44, 1171 København K. Next to city center commuter hub Nørreport Station.
In case of questions contact per@talentinsights.biz. In case you would prefer a company specific training we are happy to provide a customized certification.

Participation fee is DKK. 9.995 + VAT, including training material, TI assessments during the certification process, coaching and training, final examination and food/beverages.

TalentIndkator in the press

How to boost your education with a focus on your talents. What is most efficient for you? How are the talent focus of benefit for the commercial as well as the private space.

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/karriere/ECE7059397/styrk-dig-selv-med-efteruddannelse/

If you want to read the full section you can sign up for a one month free access at Jyllands Posten.

Parts of the article:

Efteruddannelse er et bredt felt og dækker over mange områder. Det kan være at lære, hvordan en ny maskine fungerer, men det kan også være at lære, hvordan vi samarbejder og øver indflydelse på andre. Netop det sidstnævnte har de fokus på i kurset ”Talentudvikling”, som konsulentfirmaet Corporate Insights Europe/Biz Consulting arrangerer i samarbejde med Niels Brock, hvor de arbejder med ”best practice” inden for ledelse og organisation.

»Vi arbejder med, at deltagerne skal blive bevidste om, hvilke talenter de har, samt hvordan de tænker, og hvordan de angriber et problem. Er du for eksempel egenreflekterende, altså tænker tilbage på, hvad du tidligere har haft erfaring med, eller er du opsøgende og søger information fra andre?« forklarer Per Bergfors, der er partner i Corporate Insights Europe. Det handler samtidig om at blive bevidst om sine svagheder og styrker – noget som efter hans erfaring ikke er særlig udbredt blandt kursisterne.

»De fleste deltagere har meget svært ved at formulere, hvad de er gode til. Oftest fortæller deltagerne, hvilke kompetencer de har med fra deres uddannelse, og det er ikke dét, der er en persons styrke. Det, vi er på jagt efter, er mere måden, den enkelte tænker på. Det, der gør, at den enkelte har let ved at agere, forstå og beslutte sig. Det er den måde, den enkelte skaber værdi,« siger Per Bergfors.

Han pointerer yderligere, at når deltagerne skal sætte en finger på deres svagheder, er det en helt anden sag.