Category Archive : Insights

Hvorfor en styrke baseret tilgang?

Undersøgelser har vist at kun 1 arbejder ud af 3 spontant kan sætte navn på deres talenter (Kilde: Arnold, 1997; Hill, 2001) og at kun 17 percent tror at de faktisk bruger deres talenter på arbejde, det meste af tiden (Kilde: Buckingham, 2007). I processen med at afdække egne talenter, og blive spejlet i dem, viser vores erfaring at den enkelte bliver set og anerkendt og derved træder i karakter med sine styrker.

 

Andre undersøgelser har vist at når man til gengæld får identificeret sine top talenter og for lov til at omsætte disse i dagligdagen, så oplever ens kollegaer en markant forbedring i performance. Ved 4 -7  toptalenter sat i spil opleves mellem 25 og 54% bedre performance. Kilde: Claudia Harzer & Willibald Ruch (2012)

 

Organisationer, der sikrer dialog om styrker i dagligdagen, oplever øget performance hos individer og i teams  samt mere tilfredse kunder og større profitabilitet. Kilde: Dubreuil, P., Forest, J., & Courcy, F. (2013).

 

Medarbejdere der fokusere på deres styrker, når deres mål hurtigere og bedre end medarbejdere, der ignorerer eller nedprioriterer deres styrke for at fokusere på at minimere svagheder. Kilde: Govindji, R., & Linley, P. A. (2007).

 

Den styrke baserede tilgang giver med andre ord en platform til forståelse af egne styrker og svagheder, og derved plads til forandring der giver resultater. En forandring der kan beskrives gennem:

 

 • Tillid
  At tilsikre og øge tillidsfulde relationer i teamarbejdet, er blevet nødvendigt for facilitere de resultater der skaber en konkurrence fordel i markedet. En styrke baseret tilgang fokuserer på hvad der er rigtigt og positivt i teams og derved bliver det en nøgle bidragsyder i at skabe tillid i teams.Organisationer, der sikrer dialog om styrker i dagligdagen, og dermed tillid, oplever øget performance hos medarbejdere og i teams samt mere tilfredse kunder og større profitabilitet. Kilde: Dubreuil, P., Forest, J., & Courcy, F. (2013).Se også: Krifa: Tillid er godt for arbejdslysten hvorfra følgende er fra:

Undersøgelsen viser blandt andet, at tillid er en vigtig ingrediens for god arbejdslyst. Men tillid er ikke alene godt for arbejdslysten. Tillid bidrager også til at øge produktiviteten og til at reducere forekomsten af arbejdsbetinget stress.

 

 • Handlingsparathed
  Medarbejdere der er bevidste om deres styrker og aktivt bruger dem i hverdagen, er mere selvsikre end dem, der primært fokuserer på at minimere det, der svækker dem. At udvikle sine styrker har afgørende betydning for oplevelsen af selvtillid, selvværd og handlekraft. Kilde: Minhas, G. (2010).

 

 • Læring
  Læring har de bedste vilkår, når der bliver taget udgangspunkt i det, der styrker den enkelte, og vedkommende møder nye udfordringer med styrke. Kilde: Sheldon, K. M., Kasser, T., Smith, K., & Share, T. (2002).

 

 • Agilitet
  Medarbejdere der føler sig stærke som resultat af styrkefokus, er hurtigere til at tilpasse sig og håndtere forandring gennem en mere kreativ og proaktiv adfærd. Kilde: Dubreuil, P., Forest, J., & Courcy, F. (2013).

 

 • Robusthed
  Et øget styrkefokus medvirker til at nedbringe og fastholde et lavt niveau af stress. Det fremmer også robusthed og evnen til at håndtere udfordringer. Kilde: Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., & Hurling, R. (2010)

 

 • Mening og Passion
  Mening vurderes af danskere som den mest afgørende forudsætning for arbejdslyst.Styrkebaseret ledelse med et konsekvent og situationsbestemt fokus, fremmer trivsel, oplevelse af mening og passion i jobbet. Kilde: krifa.dk

 

Få indsigt i egne talenter og bliv en dygtig talentudvikler der skaber forretningsorienterede styrker.

 

Invester 3 dage og få en metode til at identificere talenter, udvikle talenter samt skabe det udviklingsmiljø omkring talent udvikling som forskningen så tydeligt siger er kritisk for succes. Ønsker du at afslutte med en CATI (Certified Associate TI) certificering så er det en oplagt mulighed. Senest har deltagerne arbejdet for virksomheder som Nordea, Berlingske, Adecco, Erhvervs Akademiet, Forsvaret, CBS og KMD.

Det er et åbent kursus forløb, hvor der vil være deltagere der målrettet går efter at blive certificeret, bruge metodikken i forskning omkring talentudvikling eller skabe selvindsigt og en platform for egen udvikling.

Vi afholder 3 dags kursus 18. juni – 19. juni og 3. juli 2015. Vi har lyttet til jeres ønsker og tilbyder det nu i en periode hvor der måske er mindre pres på. Næste kursus bliver 18. – 19. august og 5. september.

Tilmelding: Send en e-mail til per@demohotel1.i2.dk

Hvad får du.

En gennemprøvet tilgang til at foretage assessment af medarbejdere, udvikle talentet, skabe styrker samt arbejde med talent puljer.

Fremgangsmåde og teknikker kan bruges inden for leder- og medarbejder-udvikling, styrkedrevet forandringsledelse, rekruttering og andre opgaver, hvor selvindsigt / indsigt i styrker er motivationen.

Du får adgang til din egen testplatform, og vi sørger for løbende udveksling af erfaringer og erkendelser, så vi kan skabe værdi for vores brugere.

Bliv en del af et netværk af erfarne konsulenter, der arbejder med individ- og organisationsudvikling.

Udbytte

Du og din virksomhed får papir på dine kvalifikationer. Dine kompetencer kan straks efter kurset omsættes til handling, da vi arbejder aktionsorienteret i hele forløbet. Du vil være klædt på til at kunne gennemføre assessment forløb på egen hånd, og vil hurtigt kunne omsætte det til udvikling og værdi. Du får en meget præcis terminologi omkring talentudvikling og det at udvikle andre mennesker positivt. Som certificeret konsulent får du adgang til hele talent assessment systemet.

Kompetencekrav

Interesse og motivation for at udvikle mennesker og hjælpe organisationer og deres medarbejdere med at forrente og forvalte egne evner.

Certificering

En skriftlig hjemmeopgave, mellem 3 og 5 gennemførte assessment forløb under supervision samt konkrete udviklingsplaner.

CATI er varig og kræver ingen re-certificering, mens overbygningen CPTI kræver, at man minimum gennemfører 30 assessments pr. løbende 12 måneder og deltager i workshops og andre uddannelsestilbud. Certificering kan fratages såfremt kodex for Professionel Personvurdering overtrædes.

Praktisk information

Kursusformen er 2+1 dages træning, en periode til at gennemføre 3 tilbage-meldinger, studere og kommentere certificeringsmaterialet efterfulgt af 1 dags træning. Der vil under forløbet være 2 undervisere.

Vi afholder kurset på Cphbusiness, Nansensgade 19, 1366 København K. Centralt i København, tæt ved Nørreport Station.

Alle dage i tidsrummet 9:00 – 16:30. Alle vil inden kurset have gennemført TalentIndikator©testen og modtaget tilbagemelding. Vi vil i løbet af kurset bruge hinandens talent profiler.

Kontakt Per Bergfors på per@demohotel1.i2.dk for spørgsmål.

Pris for deltagelse kr. 9.995 + moms, inkl. materialer, forplejning, TI test til brug for certificeringen, coaching undervejs og inden eksamination samt selve eksamen.


 

“Det har været en oplevelse at blive ført tættere på TalentIndikatoren og se de utrolig mange muligheder det testværktøj rummer – ikke mindst i forhold til andre jeg tidligere har været præsenteret for.

 Tak igen for jeres smittende entusiasme, som ikke er til at tage fejl af. Den beriger hele indlæringsprocessen.”

 Kursist fra Certificeringstræning 2013