Tjenester vi tilbyder

Med udgangspunkt i styrkebaseret ledelse og talentudvikling skaber vi plads til innovation og trivsel samtidig med at ledelse og selvledelse udvises aktivt.

Innovation

Kreativitet er blevet et afgørende element for de fleste virksomheders succes i en verden, der til stadighed udvikler sig hurtigere og stiller større krav til bl.a. facilitering af kreativitet og innovation. Tidligere sagde man populært at man skulle ”tænke ud af boksen”, men nu foreslår vi i stedet, at der tænkes på kanten af boksen – imellem eksisterende og nye ideer – at sætte ideer sammen i nye kombinationer for at løse og forstå forestående problemer. Amabile, How to kill Creativity: Harvard Business Review, September: October 1998,77:87, siger at der skal være kreativ tænkning, ekspertise og motivation til stede for at skabe kreativitet. Produktionen af ideer skal opgavestyres, så det giver mening inden for den konkrete kontekst. Ledelse af kreativitet bygger på sæt klare mål, skab autonomi, afsæt tilpas ressourcer og skab commitment. Vi tænker innovation og kreativitet gennem enkelt talenter og dimensioner omkring et narrativ som ny - , skjult- og dokumenteret viden, eller OKI rammeværket : Opfindsomhed, kreativitet og innovation. Hvordan tænker dine talenter OKI?

Resiliens

Robusthed, resiliens, modstandskraft, livsduelighed er alle fænomener der kan bruges til at mestre modgang. Mental robusthed er en psykologisk færdighed, der hjælper individet til at håndtere stress, udfordringer eller svære hændelser. Når vi formår at udvise an aktiv håndtering af det ”nye” med moderate mængder af frustration, vil denne mestring af situationen føre til bedre mental robusthed. De individuelle robusthedsfaktorer er ifølge en model udviklet af Eva Hertz, 2011, disse 5 faktorer: Tænkning og problemløsning: tænk fleksibilitet og brug scenarie, de 7 tankefælder Positive følelser: hvad er gået godt i dag? Vi er negativt biased, der skal 3 positive ting til at opveje en negativ. Relationer: Hvilke 2 – 3 nære relationer vil du bruge din energi på? Selvregulering: Kan du slappe af? Kan du tænke tomhed? Kan du lade dig selv op? Styrker: Gør du det du er bedst til? Kender du dine egne styrker? Kan du spotte andres talenter? Hvad er dine egne? Opøver du dine robusthed løbende ved at udfordre din hjerne? Vi kan sætte dine talenter og styrker i spil så din livsduelighed øges.

Ledelse

Ledelse handler ikke bare om at få mennesker til at gøre ting, men om at få dem til selv at ville det. Ledelse må opfattes som distribueret, dvs. ikke kun en opgave som lederen har men noget der udføres i netværk af relationer, opgaver og processer. Ledelse er situeret og en praksis der består af såvel viden som håndværk, hvor opgave og sociale relationer knyttes sammen med den kontekst hvori ledelsen udføres. Ledelse er en refleksiv praksis, hvor lederen aktivt opbygger en struktureret viden af den organisation og de mennesker der skal ledes. Ledelse handler om empowerment – skabe frugtbare processer der styrker lederen og medarbejdernes evner til at håndtere udfordringer konstruktivt. Ledelse kræver talent – det kræver talent at lede – det kræver ledelse at udvikle – det kræver talent at udvikle talent. Hvordan hjælper dine talenter dig med at udvise og skabe ledelse?

Trivsel

Trivsel opstår når man oplever at egen kompetence er tilstrækkelig hvis man blot gør sig lidt umage, at det man laver har en vis social forbindelse – jeg er ikke ensom og det jeg laver betyder noget for andre, at man har en oplevelse af frivillig og selvreguleret omgang med læring og kreativitet. Selv disciplinen skal være meningsfuld. (Deci & Ryan 2017; Knoop, 2016). Neurologien har fundet at vi vægtet negative oplevelser større end positive, de flyder mere og kommer oftere – hvad kan vi gøre ved det? Knopp,2014 har disse anbefalinger: prioritér ægte interesse områder; undgå at overreager på negative følelser; saml på gode oplevelser der åbner op, og glem negative oplevelser der snævrer ind; læg mærke til de gode ting i hverdagen; socialt spin fokuserer på problemer, tal om det positive, tænk omkring de ting der virker på lang sigt og sigt udenom den nære problem. Fri leg er den vigtigste aktivitet, hvad angår udvikling og vedligeholdelse af personlige kompetencer. Trivsel er livskvaliteter som fremmer præstationer og forebygger stress, trivsel giver lyst til at skabe mere og lære mere. Kan du huske hvad du legede med i går? Leg fremmer trivsel, så hvordan leger du med dine talenter?